گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۲۰:۰۱ 27994 26638 1505 955 550 13293 3923
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ ۱۲:۰۱ 24372 22736 912 512 400 15244 3897
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ۲۰:۰۱ 27915 26778 1569 981 588 14727 3613
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ ۱۲:۰۱ 24671 23271 1361 961 400 17120 3490
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ ۲۰:۰۱ 26572 26540 1201 709 492 18918 3880

ارز آزاد آخرین نرخ
دلار آمریکا 37,650 ریال
یورو 41,200 ریال
پوند انگلیس 47,700 ریال
درهم امارات 10,590 ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,201,000 تومان
سکه قدیم 1,171,000 تومان
نیم سکه 691,000 تومان
ربع سکه 371,000 تومان
سکه یک گرمی 243,000 تومان
مثقال 501,700 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 17.78 دلار
تن مس 5,812.8 دلار
تن آلومینیم 1,938.8 دلار
تن نیکل 9,880.0 دلار
تن سرب 2,353.0 دلار
تن روی 2,836.3 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 48.35 دلار
نفت سبک ایران --- دلار
نفت سنگین ایران --- دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 15500
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 8,800
دپو تهران 8,500
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 15000
ناودانی 10 6 ناب تبریز 15000
ناودانی 12 6 ناب تبریز 15000
ناودانی 14 6 ناب تبریز 15000
فلزات پایه آخرین نرخ
هر کیلو مس کاتد 223324
هر کیلو مفتول مسی 8 م.م 252101
شمش روی ---
شمش ايرالكو 80500
نیکل 9879.52 دلار
قلع 19926.54 دلار
سرب 2352.99 دلار
شاخص آنالیز کارخانه بیشترین و کمترین قیمت آخرین نرخ
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 ندارد کمترین ندارد
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 ندارد کمترین ندارد
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 شاهین‌بناب بیشترین 16250
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 قزوین کمترین 15200
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 گلستان بیشترین 16700
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 گلستان کمترین 16700
میلگرد 14 آجدار A2 فولاد بردسير بیشترین 15400
میلگرد 14 آجدار A2 ظفربناب کمترین 15350
میلگرد 14 آجدار A3 گلستان بیشترین 16000
میلگرد 14 آجدار A3 قزوین کمترین 14500
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد بردسير بیشترین 15400
میلگرد 16 آجدار A2 ظفربناب کمترین 15350
میلگرد 16 آجدار A3 گلستان بیشترین 16000
میلگرد 16 آجدار A3 البرز کمترین 14600
میلگرد18 آجدار A2 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد18 آجدار A2 ندارد کمترین ندارد
میلگرد18 آجدار A3 گلستان بیشترین 16000
میلگرد18 آجدار A3 کرمانشاه کمترین 14600

خبرنامه تخصصی