جستجوری کالا | فروشگاه اینترنتی تجهیزات برق
فروشنده

مقره کششی پلیمری 20 کیلوولت

برند: صفدر ساسانی
موجودی: 3 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 16,000 تومان
جزییات محصول cart icon 16,000 تومان

مقره ثابت پلیمری 20 کیلوولت

برند: صفدر ساسانی
موجودی: 1 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 12,000 تومان
جزییات محصول cart icon 12,000 تومان

مقره ثابت پلیمری 20 کیلوولت

برند: بسپار سازه الوند
موجودی: 27 عدد

[از نظر کارشناسان قیمت این کالا مناسب مبیاشد]

1100 تومان 23,500 تومان
جزییات محصول cart icon 23,500 تومان