ایکهربا حامی دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر توسط دانشگاه بصیر
همایش های حمایت شده توسط ایکهربا

ایکهربا حامی دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

  دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر توسط دانشگاه بصیر که از دانشگاههای فعال در حوزه پژوهش می باشد، در تاریخ 23 شهریور 1396 در […]

انجمن متخصصین برق ایران
وبلاگ

انجمن برق ایران با نام انجمن متخصصین صنعت برق ایران شروع به کار کرد

انجمن برق ایران  یا همان انجمن مهندسین برق ایران ومتخصصین برق ایران متعلق به سامانه تجهیزات صنعت برق ایران – ایکهربا فعالیت رسمی خود را آغاز نمود . در انجمن برق ایران با جمعی از […]