انجمن برق ایران

معرفی برند

icon

موسسه تعالی شریف MEM

آشنایی با موسسه تعالی شریف MEM

موسسه تعالی دانش شریف MeM  با استفاده از بهترین افراد علمی فعال در صنعت و آموزش برای توسعه و ارتقاء مهندسین در زمینه های مختلف صنعتی در سال 1388 تاسیس گردید.
این موسسه برای اولین بار در سطح کشور اقدام به طراحی دوره هایی در قالب تربیت کارشناس جامع و بلند مدت نموده است. 
سیستم نوین آموزشی ، امکان آموزش مستمر و کاربردی (پروژه محور) را برای مخاطبان خود فراهم آورده است. نکته بارز در مقایسه با سیستم آموزش سنتی تک دوره ای؛ ارزش افزوده ای است که بواسطه آن یادگیری دائمی و تربیت کارشناس خبره در زمینه صنعت را موجب می شود.