انجمن برق ایران
همایش و کنفرانس

نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق و علوم کامپیوتر

مجری : پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره
آدرس : شیراز -
تلفن : 09107505434 - 07132335170
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا  ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

بیست وپنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران - اردیبهشت 96

مجری : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
آدرس : تهران - دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تلفن : 88468485-021 و 88462485-021
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ تا  ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

همایش بین اللمللی روشنایی و نورپردازی

مجری : شرکت همایش برنا با همکاری انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی ایرانیان و انجمن صنفی سازندگان چراغهای ر
آدرس :
تلفن : 021-22352938
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ تا  ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

مجری : دبیرخانه دائمی کنفرانس
آدرس :
تلفن : 04133357731
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ تا  ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مجری : دانشگاه علمی کاربردی
آدرس :
تلفن : 021-25917222
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی چشم اندازهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

مجری :
آدرس :
تلفن :
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۵۱۵۲۵۲۹۲۵۷-۰۵۱۵۲۵۴۷۰۰۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ تا  ۱۱۴/۰۷/۰۲ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق و رایانه - شهریور 95

مجری : مرکز پژوهشی بنیاد همایش.
آدرس : همدان
تلفن : 08138353512 و 08138353513
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

مجری : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آدرس :
تلفن : 04134327548
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ تا  ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی ونوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات در هزاره سوم

مجری : موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز همایشی بنیاد همایش، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران
آدرس :
تلفن : 081 38353513- 081 38353512
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی الکترونیک ،برق ورایانه

مجری : موسسه کاوشگران علم و دانش بوعلی سینا، مرکز همایشی بنیاد همایش، مرکز توسعه همایش های نوین پارس ایران
آدرس :
تلفن : 08138253512-08138253513
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

فراخوان مقاله همایش مهندسی برق و مهندسی پزشکی - آبان 95

مجری : موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان
آدرس : اصفهان - سپاهان شهر
تلفن : ۰۳۱۳۶۵۳۰۲۴۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ تا  ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق - مهر 95

مجری : برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
آدرس : اصفهان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
تلفن : --
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ تا  ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین کنگره بین المللی کامپیوتر، برق و مخابرات

مجری : دانشگاه تربت حیدریه
آدرس :
تلفن : 05152238810-05152220966
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ تا  ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۲۱۸۸۴۱۸۸۸۲ -۰۲۱۸۸۴۳۵۹۴۹
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا  ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ لینک مرجع

خبرنامه تخصصی