انجمن برق ایران
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی دانش و فناوری مهندسی برق ، کامپیوتر و مکانیک ایران

مجری : موسسه برگزار کنند همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
آدرس :
تلفن : 021.77247045
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ تا  ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

همایش ملی کاربردهای سیستم های مکاترونیکی و رباتیکی

مجری : دانشگاه آزاد اسلامي واحد ايلخچي و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
آدرس :
تلفن : 04133416064
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ تا  ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران

مجری : موسسه برگزار کنند همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
آدرس :
تلفن : 021.77247045
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ تا  ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق و کامپیوتر

مجری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
آدرس : ساوه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
تلفن : علی الیاسی
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۱۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

فراخوان مقاله سومین کنگره بین المللی کامپیوتر ، برق و مخابرات - مهر 95

مجری : دانشگاه تربت حیدریه.
آدرس : مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
تلفن : 52238810 - 051 و 52220966 - 0
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

نخستین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک

مجری : دانشگاه فنی و مهندسی بویین زهرا و پارک علم و فناوری استان قزوین
آدرس :
تلفن : 028-33894621
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ تا  ۱۳۹۵/۰۴/۲۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

نخستین همایش ملی تجارت الکترونیکی در دوران پساتحریم

مجری : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موسسه مطالعات و پژوهش
آدرس :
تلفن : 01732369271
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی مهندسی برق مجلسی

مجری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
آدرس :
تلفن : 52472218 – 031
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین همایش یافته های نوین در هوافضا، مکانیک و علوم وابسته

مجری : دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
آدرس :
تلفن : 09101401067
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران

مجری : موسسه برگزار کنند همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
آدرس :
تلفن : 021.77247045
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱ تا  ۱۳۹۵/۰۶/۰۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران

مجری :
آدرس : تهران
تلفن : ۰۹۳۵۰۵۰۳۵۷۱- ۰۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰ -داخ
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ تا  ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک

مجری : مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا و پارک علم و فناوری استان قزوین
آدرس :
تلفن : 028-33894621
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ تا  ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند

مجری : پردیس فارابی دانشگاه تهران - شرکت مشاوران هوشمند پوریا ساز مبتکر
آدرس :
تلفن : 025-37755126
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ تا  ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

مجری : دبيرخانه دائمي کنفرانس ، دانشگاه استانبول
آدرس :
تلفن : 04133357731
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس بین المللی دستاورهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر

مجری : کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA) و دانشگاه جامع علمی کاربردی
آدرس :
تلفن : 021-88438088
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ تا  ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ لینک مرجع

خبرنامه تخصصی