انجمن برق ایران
همایش و کنفرانس

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

مجری :
آدرس : گناباد
تلفن : ۰۵۱۵۷۲۵۸۴۶۲ - ۰۵۱۵۸۴۵۴۷۸۴
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

مجری :
آدرس : ترکیه - استانبول
تلفن : ۰۴۱۳۳۳۵۷۷۳۱ - شنبه تا چهارشنب
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ تا  ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

مجری :
آدرس : بندر گز
تلفن : ۰۱۷۳۴۳۶۸۰۱۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی

مجری :
آدرس : تهران -شهر جدید اندیشه
تلفن : ۰۲۱۶۵۵۶۳۵۷۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهشی های نوین در علوم مهندسی

مجری :
آدرس : دبی
تلفن : ۰۲۱۸۸۸۷۷۹۲۷
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی

مجری :
آدرس : تهران - دانشگاه تهران
تلفن : ۰۲۱۳۳۲۰۲۴۸۱-۰۲۶۳۲۷۴۷۱۵۸ - ۰۹۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۷۱۳۶۱۹۱۵۴۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ تا  ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

مجری :
آدرس : لرستان - خرم آباد
تلفن : ۰۹۳۳۸۷۳۷۲۹۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ تا  ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تمامی شاخه های علوم فنی و مهندسی

مجری :
آدرس : اردبیل
تلفن : ۰۴۵۳۳۲۳۹۲۳۸ - شماره پاسخگویی
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ تا  ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی

مجری : دانشگاه تربت حیدریه
آدرس :
تلفن : 05152238810
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

پژوهش های نوین در تمامی شاخه های علوم فنی و مهندسی

مجری :
آدرس :
تلفن : 04533239238
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ تا  ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

نخستین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیو الکتریک ایران

مجری : مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ
آدرس :
تلفن : 0136108748
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ تا  ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

همایش تصمیم گیری در علوم مهندسی و مدیریت

مجری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
آدرس :
تلفن : 01734230167
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس پژوهش های نوین در علوم و مهندسی

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۲۸۳۳۵۵۴۵۲۰
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ تا  ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر(NAECE 2016)

مجری : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
آدرس : خرم آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
تلفن : محمد دوستی زاده
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ تا  ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ لینک مرجع

خبرنامه تخصصی