انجمن برق ایران
همایش و کنفرانس

نخستین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیو الکتریک ایران

مجری : مرکز علمی آموزشی و پژوهشی أرگ
آدرس : مشهد - هتل پنج ستاره پردیسان
تلفن : 05136108748
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ تا  ۱۳۹۵/۰۴/۱۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۷۱۳۲۳۳۵۱۷۰ - ۰۹۱۰۷۵۰۵۴۳۴پشتی
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

مجری :
آدرس : بندر گز
تلفن : ۰۱۷۳۴۳۶۸۰۱۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین همایش دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

مجری :
آدرس : نطنز- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
تلفن : ۰۳۱۵۴۲۲۹۸۵۱ - ۰۹۱۳۰۷۹۱۶۰۰
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنگره بین المللی نوآوری در مهندسی و توسعه تکنولوژی

مجری :
آدرس : تبریز
تلفن : ۰۴۱۳۳۳۷۹۹۲۹ - یکشنبه تا پنجشن
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس ملی الکترونیک، مکاترونیک و سیستم های هوشمند

مجری :
آدرس : علی آباد کتول
تلفن : ۰۱۷۳۴۲۴۰۳۸۸
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات

مجری :
آدرس : تبریز
تلفن : ۰۹۱۴۷۷۹۰۵۱۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ تا  ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی

مجری :
آدرس : تهران -شهر جدید اندیشه
تلفن : ۰۲۱۶۵۵۶۳۵۷۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین همایش منطقه ای مهندسی برق

مجری :
آدرس : میاندوآب
تلفن : ۰۴۴۴۵۲۴۹۲۷۰
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین سمینار سالانه انجمن میکروالکترونیک ایران

مجری :
آدرس : تهران
تلفن : ۰۲۱۸۸۴۰۷۲۷۴ - ۰۲۱۸۶۰۲۰۸۲۷
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی

مجری :
آدرس : تهران - دانشگاه تهران
تلفن : ۰۲۱۳۳۲۰۲۴۸۱-۰۲۶۳۲۷۴۷۱۵۸ - ۰۹۱
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

چهارمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۳۴۳۲۴۸۱۱۷۹
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی

مجری :
آدرس : هند
تلفن : ۰۷۱۳۲۲۹۱۴۲۹ - ۰۷۱۳۲۲۷۵۵۷۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

اولین همایش ملی مهندسی برق باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مجری :
آدرس :
تلفن : ۰۷۱۳۶۱۹۱۵۴۲
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ تا  ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ لینک مرجع
همایش و کنفرانس

دومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران

مجری : دانشگاه صنعتی شیراز
آدرس :
تلفن : 07137264121
تاریخ شروع و پایان : ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ تا  ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ لینک مرجع

خبرنامه تخصصی