انجمن برق ایران

گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ ۱۸:۰۸ 30907 34157 471 302 169 5584 4665
۱۳۹۶/۰۸/۲۶ ۱۱:۰۸ 26814 31340 554 375 179 7379 4779
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۷:۰۸ 33476 34288 494 312 182 5026 4359
۱۳۹۶/۰۸/۲۵ ۱۱:۰۸ 31915 31222 487 318 169 4153 4753
۱۳۹۶/۰۸/۲۴ ۱۷:۰۸ 34811 33893 467 229 238 3217 4461

ارز آزاد آخرین نرخ
دلار آمریکا 41,000 ریال
یورو 48,890 ریال
پوند انگلیس 55,340 ریال
درهم امارات 11,360 ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,408,000 تومان
سکه قدیم 1,341,000 تومان
نیم سکه 702,000 تومان
ربع سکه 398,000 تومان
سکه یک گرمی 261,000 تومان
مثقال 548,500 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 17.3 دلار
تن مس 6,798.5 دلار
تن آلومینیم 2,108.5 دلار
تن نیکل 11,597.5 دلار
تن سرب 2,444.3 دلار
تن روی 3,181.8 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 56.43 دلار
نفت سبک ایران --- دلار
نفت سنگین ایران --- دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 21500
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 12,200
دپو تهران 11,900
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 21000
ناودانی 10 6 ناب تبریز 20800
ناودانی 12 6 ناب تبریز 20800
ناودانی 14 6 ناب تبریز 20800
فلزات پایه آخرین نرخ
هر کیلو مس کاتد 249721
هر کیلو مفتول مسی 8 م.م 258222
شمش روی ---
شمش ايرالكو 106000
نیکل 10274.28 دلار
قلع 20740.61 دلار
سرب 2470.47 دلار
شاخص آنالیز کارخانه بیشترین و کمترین قیمت آخرین نرخ
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 کویرکاشان بیشترین 25700
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 نطنز کمترین 24400
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 25700
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 کویرکاشان کمترین 25700
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 سیرجان بیشترین 23700
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 هیربد کمترین 21200
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 روهينا دزفول بیشترین 23100
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 روهينا دزفول کمترین 23100
میلگرد 14 آجدار A2 سیرجان بیشترین 21500
میلگرد 14 آجدار A2 كرمانشاه کمترین 19900
میلگرد 14 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 23600
میلگرد 14 آجدار A3 آریاذوب کمترین 19600
میلگرد 16 آجدار A2 سیرجان بیشترین 21500
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد بردسير کمترین 21000
میلگرد 16 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 23600
میلگرد 16 آجدار A3 کرمانشاه کمترین 19900
میلگرد18 آجدار A2 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد18 آجدار A2 ندارد کمترین ندارد
میلگرد18 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 23000
میلگرد18 آجدار A3 کرمانشاه کمترین 19900

خبرنامه تخصصی