انجمن برق ایران

گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۲۰:۰۶ 45017 42534 1853 1328 525 1867 4278
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۴:۰۶ 44892 42510 1754 1176 578 1530 4328
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۲۰:۰۶ 45549 43300 1897 1419 478 1366 4344
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ ۱۴:۰۶ 45448 43645 1958 1335 623 1877 4101
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۲۰:۰۶ 45774 44378 1878 1362 516 2075 4379

ارز آزاد آخرین نرخ
دلار آمریکا 38,910 ریال
یورو 47,010 ریال
پوند انگلیس 52,700 ریال
درهم امارات 10,720 ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,248,000 تومان
سکه قدیم 1,206,000 تومان
نیم سکه 639,000 تومان
ربع سکه 354,000 تومان
سکه یک گرمی 248,000 تومان
مثقال 528,000 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 17.389 دلار
تن مس 6,538.5 دلار
تن آلومینیم 2,170.5 دلار
تن نیکل 11,332.5 دلار
تن سرب 2,444.3 دلار
تن روی 3,121.5 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 53.64 دلار
نفت سبک ایران --- دلار
نفت سنگین ایران --- دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 23300
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 13,100
دپو تهران 12,800
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 19200
ناودانی 10 6 ناب تبریز 21800
ناودانی 12 6 ناب تبریز 21800
ناودانی 14 6 ناب تبریز 21800
فلزات پایه آخرین نرخ
هر کیلو مس کاتد 253772
هر کیلو مفتول مسی 8 م.م 262298
شمش روی ---
شمش ايرالكو 96800
نیکل 11337.45 دلار
قلع 20758.66 دلار
سرب 2447.04 دلار
شاخص آنالیز کارخانه بیشترین و کمترین قیمت آخرین نرخ
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 کویرکاشان بیشترین 25500
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 نطنز کمترین 24400
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 25500
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 کویرکاشان کمترین 25500
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 ابهر بیشترین 22500
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 آذر امین تبريز کمترین 21400
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 ندارد کمترین ندارد
میلگرد 14 آجدار A2 فولاد بردسير بیشترین 21700
میلگرد 14 آجدار A2 كرمانشاه کمترین 20300
میلگرد 14 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 23400
میلگرد 14 آجدار A3 ابهر کمترین 19850
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد بردسير بیشترین 21700
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد بردسير کمترین 21700
میلگرد 16 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 23400
میلگرد 16 آجدار A3 البرز کمترین 19850
میلگرد18 آجدار A2 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد18 آجدار A2 ندارد کمترین ندارد
میلگرد18 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 22800
میلگرد18 آجدار A3 کرمانشاه کمترین 20300

خبرنامه تخصصی