گزارش وضعیت شبکه برق کشور

تاریخ زمان مصرف برق در پیک مصرف برق در پیک (سال گذشته) کل مبادلات برق صادرات برق واردات برق ذخیره نیروگاه ها مصرف برق صنایع
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ ۲۱:۰۴ 43747 45684 2011 1306 705 6390 4305
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ ۱۴:۰۴ 42251 46410 1824 1332 492 6544 4419
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۲۱:۰۴ 47662 43131 2034 1326 708 3382 4253
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ ۱۴:۰۴ 48345 42153 1798 1232 566 2877 3858
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ ۲۱:۰۴ 47975 44229 2123 1411 712 2505 4200

ارز آزاد آخرین نرخ
دلار آمریکا ریال
یورو ریال
پوند انگلیس ریال
درهم امارات ریال
انواع سکه آخرین نرخ
سکه طرح جدید 1,211,000 تومان
سکه قدیم 1,176,000 تومان
نیم سکه 685,000 تومان
ربع سکه 376,000 تومان
سکه یک گرمی 242,000 تومان
مثقال 504,600 تومان
فلزات آخرین نرخ
انس نقره 18.383 دلار
تن مس 5,730.8 دلار
تن آلومینیم 1,945.3 دلار
تن نیکل 9,820.0 دلار
تن سرب 2,274.3 دلار
تن روی 2,703.8 دلار
نفت در بازار جهانی آخرین نرخ
نفت OPEC 42.58 دلار
نفت سبک ایران --- دلار
نفت سنگین ایران --- دلار
نبشی ضخامت طول کارخانه آخرین نرخ
نبشی 4 3 6 ناب تبریز 14000
نبشی 5 5 6 ناب تبریز 13700
نبشی 6 6 6 ناب تبریز 13700
نبشی 7 6 6 ناب تبریز 19100
نبشی 8 8 6 ناب تبریز 13700
قراضه آهن آخرین نرخ
تهران 10,200
دپو تهران 9,900
ناودانی طول کارخانه آخرین نرخ
ناودانی 8 6 ناب تبریز 17300
ناودانی 10 6 ناب تبریز 17200
ناودانی 12 6 ناب تبریز 17200
ناودانی 14 6 ناب تبریز 17300
فلزات پایه آخرین نرخ
هر کیلو مس کاتد 231905
هر کیلو مفتول مسی 8 م.م 237175
شمش روی ---
شمش ايرالكو 81500
نیکل 9090.9 دلار
قلع 19365.95 دلار
سرب 2274.07 دلار
شاخص آنالیز کارخانه بیشترین و کمترین قیمت آخرین نرخ
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 کویرکاشان بیشترین 17900
میلگرد 8 کلاف آجدار A2 الیگودرز کمترین 17700
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد 8 کلاف آجدار A3 ندارد کمترین ندارد
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 پرشین‌فولاد بیشترین 18050
میلگرد 8 شاخه آجدار A2 قزوین کمترین 16920
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 17900
میلگرد 8 شاخه آجدار A3 کویرکاشان کمترین 17900
میلگرد 14 آجدار A2 ظفربناب بیشترین 16850
میلگرد 14 آجدار A2 فولاد بردسير کمترین 16400
میلگرد 14 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 17300
میلگرد 14 آجدار A3 نیشابور کمترین 16200
میلگرد 16 آجدار A2 ظفربناب بیشترین 16850
میلگرد 16 آجدار A2 فولاد بردسير کمترین 16400
میلگرد 16 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 17300
میلگرد 16 آجدار A3 ایزدخواست جنوب کمترین 16500
میلگرد18 آجدار A2 ندارد بیشترین ندارد
میلگرد18 آجدار A2 ندارد کمترین ندارد
میلگرد18 آجدار A3 کویرکاشان بیشترین 17200
میلگرد18 آجدار A3 فولاد ابر کوه کمترین 16050

خبرنامه تخصصی