انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای مهرستان – راسک – سرباز

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای سراوان – سوران

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری اجرا پروژه برقرسانی به روستاهای فاقد برق شهرستانهای زاهدان – خاش – ميرجاوه

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۳۴۰۰۰ عدد انواع كلمپ و ۴۰۰۰ عدد بند پلاستيكی و ۱۱۵۰۰ عدد انواع درپوش

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۲۰۰۵/۹۵- تأمين تجهيزات و تکميل اينترفيس و مارشالينگ پستهای انتقال (PC

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۳۳/۹۵ خريد ترانسميترهای فشار و اختلاف فشار

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نوبت اول- تمديد مرتبه اول مناقصه شماره ۹۳۴۰۰۹۰ (خريد قطعات يدكی كمپرسورهای هوای ابزار دقيق مدل اطلس

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
مهلت : ۱۷ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : فروش سيم و كابل های اسقاطی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۷ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع ترانسفورماتور توزيع

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۵
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : انجام عمليات تکميلی بازسازی بنای رستوران و گالری صنايع دستی کاخ سعدآباد

دستگاه برگذارکننده : سازمان ميراث فرهنگی ٬ صنايع دستی و گردشگري/ سازمان
مهلت : ۰۵ / ۰۷ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی تجديد مناقصه عمومی يك مرحله ای ۱۱۰۰۱/۹۵- خريد كابل فيبر نوری

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد يک دستگاه ترانسفورماتور قدرت ۲۰۰مگاولت آمپری و يک دستگاه ترانسفورماتور کمپکت ۴۰۰KVA

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۰۷ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : مناقصه محدود يك مرحله ای ۱۳۰۰۱/۹۳- تعويض ۱۰۰ دستگاه رله ديستانس بصورت EPC (جهت اطلاع)

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۷ / ۱۳۹۵
اسناد:
مزايده

موضوع : ۴. فروش ۳۰ تن سيم مسی اسقاط موجود در انبار ( مزايده ۹۵-۶ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵
مزايده

موضوع : ۳. مزايده فروش وسايل نقليه ( مزايده ۹۵-۵)- (وانت نيسان، وانت مزدا،کاميون کمپرسی بنز، کاميون کشنده بن

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۱۳ / ۰۷ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی