آگهی مناقصه

موضوع : تست كنتور روستايی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
اسناد:
دعوتنامه

موضوع : دعوت به مناقصه محدود يک مرحله ای ۲۱۰۰۳/۹۵- خريد کابل های فشار ضعيف و ۲۰ کيلوولت- جهت اطلاع

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۴ / ۰۶ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۰۰۰ دستگاه رايانه All In One (شماره ثبت ستاد ۲۰۰۹۵۱۰۵۶۰۰۰۰۱۰)

دستگاه برگذارکننده : بانک ملي/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۷. تبديل خط تک مداره به دومداره حد فاصل شهرداری تا خانه معلم شهر لردگان _ ( مناقصه ۹۵-۲۴ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۶. احداث شبکه تک تيری سطح شهرستان لردگان _ ( مناقصه ۹۵-۲۳ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۵. برونسپاری روشنايی معابر شهرستان لردگان (مناقصه۹۵-۲۲ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۴. برونسپاری روشنايی معابر شهرستان بروجن (مناقصه۹۵-۲۱ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۳. برونسپاری روشنايی معابر شهرستانهای شهرکرد – بن - سامان (مناقصه۹۵-۲۰)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۱. احداث خط دو مداره کابل خود نگهدار فشار متوسط از ميدان قمر بنی هاشم تا ميدان معلم شهرکرد ( فاز۳) –

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله اي۲۲۰۲۱/۹۴-عمليات ساختمانی حمل٬نصب٬تست و راه اندازی پست ۲۰/۶۳ قلعه کامکار

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
مزايده

موضوع : مزايده انواع مولد، اقلام نو، مستعمل و اسقاط مولد،تيرچوبی، ترانس، ضايعات مس،آهن آلات ،‌ آلومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۸ / ۰۶ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : توسعه پست ۲۳۰کيلوولت صدرا (شيراز۲) شامل تامين تجهيزات، نصب، تست و راه اندازی مناقصه ۲۴-۹۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات، احداث و نصب خطوط ۱۳۲کيلوولت دو مداره ارتباطی پست ارگ جديد بم وخط۲۳۰ کيلوولت پست زهکلوت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد، نصب و راه‏ اندازی ۳۲ دستگاه سيستم راهبند و۶۸ دستگاه پلاک خوان جهت نصب در گمرکات بازرگان، سهلان

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۰۳ / ۰۶ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين برق روستای کباد و تيغ ناب عليا در شهرستان سربيشه

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی