آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد انواع تابلو توزيع ، تابلو اندازه گيری ، جعبه انشعاب و تابلو روشنائی ۹۵/۱۴۹۱

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : عمليات برج بندی و سيم كشی خط انتقال ۲۳۰ كيلوولت داريان-اورامانات شامل (‌دو قطعه )مناقصه شماره ۱۲/۹۵۱

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای غرب / وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۱۱۰۰۱/۹۵-خريد کابل فيبر نوری

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : تعويض ۶۵۰۰ متر شبکه فشار ضعيف هوايی با کابل خودنگهدار قلعه شهرستان قروه بصورت كليد در دست

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۰۵ / ۱۳۹۵
دعوتنامه

موضوع : مناقصه محدوددومرحله ای شماره ۱۲/۹۵ تحت عنوان طراحی و ساخت سيستم اندازه گيری ارفاع مخازن از نوع رادار

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش نفت امام خمينی ( ره ) شازند / وزارت نف
مهلت : ۲۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد پلمپ سربري-سکسيونر-فيوز کات اوت-سيم آلومينيوم-کابل کراسلينگ -۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۱ـ خريد ۴۰ دستگاه لاين تراپ و ۴۰ عدد لاين مچينگ يونيت (LMU)

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۳۴ـخريد ۱۴ دستگاه مالتی پلکسر لوپ تلکام برای اتصال به شبکه مالتی پلکسرهای لوپ تلکام

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : نصب ديزل ژنراتور و بهينه سازی سيستم های برق در ايستگاههای اداره کل راه آهن خراسان

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه آهن خراسان/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۹ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
مزايده

موضوع : فروش ۳۳ ست بريکر روغني۱۳۲،۳۳،۱۱ و ۲۳۰ کيلوولت اسقاط شرکت برق منطقه ای خوزستان- مزايده ۱۸۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۱۰۱۴/ج پ/۹۵ خريد يک عدد کليد v.c.b با ولتاژ ۳۳۰۰

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۲۷ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری عمليات اجرای تست و بازرسی لوازم اندازه گيری تكفاز و سه فاز ديماندی و غيرديماندی با برنامه زم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : نگهداری،پشتيبانی و ارسال آنلاين و آفلاين ديتای چهل دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان تهران

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان تهران/ وزارت ر
مهلت : ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی عمومی ۲۷۰/۹۵: خدمات نصب،راه اندازی ونگهداری شبکه بی سيم سازمان آب وبرق خوزستان

دستگاه برگذارکننده : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد لامپ

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی