انجمن برق ایران
دعوتنامه

موضوع : مناقصه محدوددومرحله ای شماره ۱۲/۹۵ تحت عنوان طراحی و ساخت سيستم اندازه گيری ارفاع مخازن از نوع رادار

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش نفت امام خمينی ( ره ) شازند / وزارت نف
مهلت : ۲۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه خريد پلمپ سربري-سکسيونر-فيوز کات اوت-سيم آلومينيوم-کابل کراسلينگ -۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۱ـ خريد ۴۰ دستگاه لاين تراپ و ۴۰ عدد لاين مچينگ يونيت (LMU)

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه:۹۵/۳۴ـخريد ۱۴ دستگاه مالتی پلکسر لوپ تلکام برای اتصال به شبکه مالتی پلکسرهای لوپ تلکام

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : نصب ديزل ژنراتور و بهينه سازی سيستم های برق در ايستگاههای اداره کل راه آهن خراسان

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه آهن خراسان/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۹ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
مزايده

موضوع : فروش ۳۳ ست بريکر روغني۱۳۲،۳۳،۱۱ و ۲۳۰ کيلوولت اسقاط شرکت برق منطقه ای خوزستان- مزايده ۱۸۵

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۱۰۱۴/ج پ/۹۵ خريد يک عدد کليد v.c.b با ولتاژ ۳۳۰۰

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۲۷ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری عمليات اجرای تست و بازرسی لوازم اندازه گيری تكفاز و سه فاز ديماندی و غيرديماندی با برنامه زم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۰۵ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : نگهداری،پشتيبانی و ارسال آنلاين و آفلاين ديتای چهل دستگاه تردد شمار در محورهای مواصلاتی استان تهران

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان تهران/ وزارت ر
مهلت : ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : ارزيابی عمومی ۲۷۰/۹۵: خدمات نصب،راه اندازی ونگهداری شبکه بی سيم سازمان آب وبرق خوزستان

دستگاه برگذارکننده : سازمان آب و برق خوزستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد لامپ

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق آذربايجان غربي/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد يراق آلات شبکه

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۰۵ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : خريد۷ دستگاه ست کامل اندازه گيری انحراف سنجی و ۲ دستگاه ديتا لاگر پيزومتری های ارتعاشی

دستگاه برگذارکننده : شرکت آب منطقه ای آذربايجان شرقي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۲۳۰۰۱/۹۵- احداث پست ۲۰/۶۳ کيلوولت پرديس ۲ (بصورت EPC)

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۴ / ۰۵ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : توسعه و زير ساخت شبكه مخابراتی بندر كاوه

دستگاه برگذارکننده : سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم/ نهاد رياست جم
مهلت : ۰۶ / ۰۵ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی