انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری تامين ،نصب و راه اندازی دوربين های نظارتی پايانه بندر امام خمينی(ره)

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان/ وزارت راه و
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری تامين ونصب دوربين های نظارتی پايانه مرزی چزابه

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان/ وزارت راه و
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری تامين و نصب و راه اندازی دوربين های نظارتی پايانه مرزی شلمچه

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های خوزستان/ وزارت راه و
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۱۸ قلم قطعات باطری تغذيه سري/کارت حافظه/کارت شبکه و متعلقات

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۱۸ قلم قطعات باطری تغذيه سري/کارت حافظه/کارت شبکه و متعلقات

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۲۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع سيم الومينيوم

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه ها و تاسيسات در محدوده شرکت توزيع برق خراسان جنوبی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۷ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد، آماده سازی سايت، حمل و نصب و راه اندازی ۲۶۳ دستگاه انواع خودپرداز(ATM)

دستگاه برگذارکننده : بانک رفاه کارگران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۰۸ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : انجام خدمات تعمير و نگهداری شبکه داده ومخابرات نوری

دستگاه برگذارکننده : مديريت شبکه برق ايران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۶ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع ترانسفورماتور ۲۰ کيلو ولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۳ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد٬ نصب و راه اندازی دو دستگاه چيلر اسکرو آبی و ۲ دستگاه برج خنک کننده

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۰۹ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد٬ نصب و راه اندازی ۵ دستگاه هواساز و ۸۴ دستگاه فن کوئل کاستی

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۰۹ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۶۶ دستگاه برج ۱۶ متری به همراه پرژکتور و فونداسيون

دستگاه برگذارکننده : اداره کل راه و شهرسازی استان فارس/ وزارت راه وشهرس
مهلت : ۳۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تجديد مناقصه کابل کشی شبکه ٬ تلفن و UPS تأسيسات تقويت فشار گاز فامنين و بيجار

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۱۰ / ۰۴ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : برونسپاری خدمات مالی،اداری،مشترکين،و بهره برداری شهرستانهای بن و سامان (مناقصه۹۵-۱۷)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۵ / ۰۴ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی