انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : رونسپاری خدمات مالی،اداری،مشترکين،و بهره برداری شهرستان فارسان و شعب تابعه(مناقصه۹۵-۱۵)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۵ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : برونسپاری خدمات مالی،اداری،مشترکين،و بهره برداری شهرستان لردگان و شعب تابعه(مناقصه۹۵-۱۱)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۵ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : برونسپاری خدمات مالی،اداری،مشترکين،و بهره برداری شهرستان بروجن و شعب تابعه(مناقصه۹۵-۱۰)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۵ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : واگذاری حجمی کارهای خدماتی،اداری،مالی پشتيبانی در حوزه ستاد (مناقصه۹۵-۹)

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۵ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه و نصب دوربين مداربسته در محوطه انبار مركزی شركت توزيع برق استان كردستان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
مهلت : ۰۸ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تامين٫نصب٫راه اندازي٫آموزش٫مستند سازی خدمات پس از فروش سامانه نظارت تصويری پايانه کالای تهران-نوبت د

دستگاه برگذارکننده : اداره کل حمل ونقل وپايانه های استان تهران/ وزارت ر
مهلت : ۰۱ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۶۰ دستگاه لپ تاپ و ۱۷۰ دستگاه ديتا پروژکتور

دستگاه برگذارکننده : سازمان آموزش و پرورش آذربايجان غربي/ وزارت آموزش و
مهلت : ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تامين ۲۵ قلم قطعات يدکی ALLEN WEST

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۰۹ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه۹۵/۹ـخريد ۳۲۸ دستگاه برقگير در تمام سطوح ولتاژ، يکصد دستگاه شمارنده موج ضربه و يکدستگاه تست برقگير

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد کنتور آب برای امورات استان

دستگاه برگذارکننده : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
مهلت : ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : فراخوان ارزيابی کيفی جهت شناسايی مشاور

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۰۵ / ۰۴ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : احداث روشنايی و نيرو رسانی برق به ايستگاه مخابرات و جابجايی ترانس در شهرك صنعتی تبريز ۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : احداث روشنايی و نيرو رسانی برق به ايستگاه مخابرات و جابجايی ترانس در شهرك صنعتی تبريز ۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۰ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد و تکميل اجرای سيستم تله متری خط انتقال کوهرنگ

دستگاه برگذارکننده : آب منطقه ای استان چهارمحال و بختياري/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۰۳ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : شناسايی پيمانکاران پروژه های احداث شبکه

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان خراسان رضوی / وزارت نير
مهلت : ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی