انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : تهيه و ساخت سه دستگاه پست کمپکت GIS ۱۰۰۰ کيلووات آمپر شهرک صنعتی اهواز ۴

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۰۹ / ۰۱ / ۱۳۹۶
آگهی مناقصه

موضوع : نوبت اول - مناقصه شماره ۲۷۹۸-۵- ۳۰۰۷۸ (خريد ۲۰۴۰۰ متر كابل برق فشار متوسط زيرزمينی (توليد داخل كشور)

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
مهلت : ۱۲ / ۰۱ / ۱۳۹۶
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : نوبت اول - مناقصه شماره ۲۷۶۶-۵-۳۰۰۷۸ (خريد تعداد ۲ دستگاه تابلوی برق به همراه قطعات يدكی (توليد داخ

دستگاه برگذارکننده : شرکت پالايش گاز شهيد هاشمی نژاد (خانگيران)/ وزارت
مهلت : ۱۲ / ۰۱ / ۱۳۹۶
فراخوان:
اسناد:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۹۵/۱۲۰۳۰-تعمير و نگهداری تجهيزات مخابراتی و ... ديسپاچينگ منطقه ای

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۶ / ۰۱ / ۱۳۹۶
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع يراق آلات

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۲۰۱۶ - کابل کشی ۶۳ کيلوولت ازگل - پاسداران

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۲۰۱۵ - کابل کشی ۶۳ کيلوولت قيطريه - چيذر

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۲۰۱۴ - کابل کشی ۶۳ کيلوولت نگارستان - توحيد

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ۹۵/۲۲۰۱۳ - کابل کشی ۶۳ کيلوولت معنوی - ناسبونال

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تعميرات اساسی ۳ دستگاه توربين انجين های وارتسيلا

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه: ۹۵/۱۰۴خريد سيم هادی و محافظ ، مقره و يراق آلات و اجرای کامل عمليات سيم کشی خط ۴۰۰کيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره :۹۵/۱۱۲ـ خريد و نصب برج و اجرای عمليات سيم کشی خط انتقال ۲۳۰ کيلوولت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۲۴۰۰ متر كابل ۲۰ كيلوولت كراس لينك مسی با شيلد مسی ( عمومی ۹۵/۱-۲۶ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۱۲ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد چراغ LED روشنائی ترمينال‌هايفرودگاه بين المللی مشهد

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : توسعه فيدر ۸ لردگان از روستای خاردان تا دارجونه - مناقصه شماره ۰۸۰۲-۹۵۴۹

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
مهلت : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۵

خبرنامه تخصصی