انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : خريد کابل فتوولتائيك (DC) برای مجموعه نيروگاه‌های فتوولتائيك به ظرفيت ۱۰۰ مگاوات

دستگاه برگذارکننده : پژوهشگاه نيرو/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد اينورتر فتوولتائيک متناسب با ظرفيت ۱۰۰ مگاوات

دستگاه برگذارکننده : پژوهشگاه نيرو/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی كيفی مناقصه ۹۵/۲۳۰۰۹ - احداث دو دستگاه بانك خازنی ری شمالی و دو فيدر شهريار EPC

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه ۹۵/۲۳۰۱۰- توسعه ترانس سوم پست کن (EPC)

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : Invitation for Prequalification - International Tender No.: ۹۵/b/۱

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : آگهی فراخوان ارزيابی کيفی مناقصه بين المللی ۱/ب/۹۵- تامين تجهيزات ۸۴ دستگاه پست انتقال به روش PF

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای تهران/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
دعوتنامه

موضوع : : خريد‌هادی پرظرفيت ACSS/HAWK/MA۵/TW جهت افزايش ظرفيت خطوط ۶۳ کيلوولت ( محدود ۹۵/۱-۱۵ )

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای مازندران/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۵ / ۱۱ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : تجديدخريد انواع کابل کراسلينگ ۲۰ کيلو ولت آلومينيومی و کابل خودنگهدار و سيم روکشدار سه لايه ومعمولی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان گلستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۹ / ۱۱ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد انواع تابلو توزيع

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۰۲ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مرمت و بهسازی ساختمانها، زيرساختهای تاسيسات برقی، مکانيکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه تبريز

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه :۹۵/۸۵اجرای عمليات اصلاح سيستم زمين و تعويض مقره های خط ۱۳۲ کيلوولت سيرجان - بافت

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه ۹۵/۶۴ـخريد ۵۰ تن نبشی گالوانيزه گرم نمره ۵،۴ و۶

دستگاه برگذارکننده : شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۰۰۰ دستگاه تابلو روشنايی

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : تأمين، نصب، راه اندازی و نگهداری سه دستگاه آسانسور

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت منابع آب ايران/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد دو دستگاه بالابر عايقی جهت عمليات خط گرم و نصب و راه اندازی آن برروی خودرو به شماره ۴۰_۹

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان زنجان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵
اسناد:

خبرنامه تخصصی