انجمن برق ایران
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۱۵۰۰۰ دستگاه کنتور ديجيتالی ۳ فاز با قاب

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ۵۰۰۰۰ دستگاه کنتور ديجيتالی تکفاز با قاب

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : اصلاح شبكه هوايی و روشنايی بلوار فرودگاه گرگان

دستگاه برگذارکننده : شرکت فرودگاه های کشور/ وزارت راه وشهرسازی
مهلت : ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۵
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد تجهيزات مخابراتی پی ال سی

دستگاه برگذارکننده : شرکت برق منطقه ای فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد ٬ نصب و راه اندازي۴۴ دستگاه راهبند و ۸۴دستگاه بلاک خوان جهت نصب در گمرکات بندر امام خميني-دوغارون- لطف آباد-نوشهر-امير آباد چابهار

دستگاه برگذارکننده : گمرك ايران/ وزارت امور اقتصادی و دارائی
مهلت : ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
آگهی ارزيابی کيفی

موضوع : شناسايی پيمانکار واجد صلاحيت در زمينه فتوولتائيک و ارزيابی ايشان

دستگاه برگذارکننده : شرکت توزيع نيروی برق استان فارس/ وزارت نيرو
مهلت : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : اجرای شبکه کابل مسی داخلی(مخابرات) به متراژتقريبی ۱۰۴۷۵متر طول نواحی صنعتی حاجی آباد ،بستک و شهرک تياب

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : خريد دو دستگاه پست کمپکت ۱۰۰۰ کيلو وات آمپر (GIS)

دستگاه برگذارکننده : شرکت مادر تخصصی سازمان صنايع کوچک و شهرک های صنعتی
مهلت : ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه خريد كنتور تكفاز،سه فازمستقيم،سه فاز ثانويه و اوليه معمولی و فهام ۹۵/۱۵۱۹

دستگاه برگذارکننده : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
مهلت : ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : ۵۹-۹۵ خريد قطعات يدكی سيستم كانديشن مانيتورينگ توربو ژنراتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : ۵۸-۹۵ تهيه مواد٬ ساخت و تحويل شينه های ژنراتور

دستگاه برگذارکننده : شرکت مديريت توليد برق اهواز- نيروگاه رامين/ وزارت
مهلت : ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۱۰۳۹/ج ر/۹۵ خريد ۳ عدد بال ولو ۱۲ اينچ

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۰۶ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه شماره ۱۰۴۰/ج ع/۹۵ خريد ۷۰۰۰ متر کابل با عايق pvc

دستگاه برگذارکننده : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
مهلت : ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۵
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره MB۵۴-۹۳۴۰۱۲۲-SL خريد SCREW OIL INJECTED AIR COMP INGERSOLRAND

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:
آگهی مناقصه

موضوع : مناقصه تقاضای شماره MB۵۴-۳۵۷۲۸۹۵۰۰۷-SL خريد GAS ENGINE GENERATOR CUMMINS

دستگاه برگذارکننده : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
مهلت : ۱۹ / ۱۰ / ۱۳۹۵
فراخوان:
اسناد:

خبرنامه تخصصی