انجمن برق ایران

تجهیزات مرتبط با این مقاله
شما هم می توانید تجهیزات برق خود را در اینجا ثبت نمایید ، ثبت نام رایگان

استاندارد برقگیرهای اکسیدفلزی برای سیستم های با ولتاژ 20 و 33 کیلوولت

استاندارد برقگیرهای اکسیدفلزی برای سیستم های با ولتاژ 20 و 33 کیلوولت

چکیده :

هدف از این مشخصات پوشاندن حداقل نیازهای مربوط به طراحی، تهیه مواد، ساخت، بازرسی، انجام آزمون، نشانه گذاری و آماده سازی جهت حمل برقگیرهای اکسیدفلزی برای سیستم های 20 و یا 33 کیلوولت می باشد.

استاندارد حاضر در چارچوب برنامه های دفتر فنی برق و از جمله با توجه به اهداف زیر تهیه وتدوین گردیده است:

1- ارائه مشخصات فنی جامعی از برقگیرهای اکسیدفلزی که برای مناقصات مورد استفاده قرار می گیرد.

2- یکنواخت ساختن درخواست های فنی در چارچوب یک مشخصات فنی واحد، جهت تسهیل ساخت این تجهیزات در داخل کشور.

3- ارائه متن فارسی برای استفاده کارشناسان محترم صنعت برق در جهت یکنواخت ساختن روش بکارگیری برقگیرهای اکسیدفلزی در ساسر کشور.

از آنجا که روش تهیه استاندارد حائز اهمیت بسیار است، به طوری که در ارتقاء کیفیت آن از یک سو و کاربرد آن از سوی دیگر تعیین کننده می باشد، ذکر روش و مراحل تهیه این استاندارد شایان توجه خواهد بود:

 

مرحله اول- جمع آوری آمار و اطلاعات و بررسی نیازها

مرحله دوم-تهیه پیش نویس استاندارد

مرحله سوم-نظرسنجی محدود

مرحله چهارم- نشر استاندارد برای تایید

مرحله پنجم- تدوین، ویرایش و انتشار نهایی

امید است با بکارگیری این استاندارد بتواند در پیشبرد امور جاری و پروژه های اجرایی شرکت های محترم برق موثر واقع گردد.

 

این استاندارد 77 صفحه ای از چهار فصل تشکیل می گردد:

فصل اول- استاندارد برقگیرهای اکسیدفلزی به زبان انگلیسی که شامل قسمت های زیر است:

-        متن مشخصات فنی

-        جدول 1، حاوی اطلاعاتی که خریدار جهت سفارش ارائه می نماید.

-        جدول 2، حاوی اطلاعاتی که سازنده با پیشنهاد خود ارسال می دارد.

فصل دوم- استاندارد برقگیرهای اکسیدفلزی به زبان فارسی که شامل همان قسمت های فوق می باشد.

فصل سوم- راهنمای جداول 2،1

 

  • ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط