فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
استخراج دستورالعمل خازن گذاری در سیستم توزیع

استخراج دستورالعمل خازن گذاری در سیستم توزیع

چکیده :

در این مقاله از یک روش ابتکاری برای استخراج دستورالعملی به منظور جایابی خازن در سیستم توزیع فشار ضعیف استفاده شده است. 

استخراج دستورالعمل خازن گذاری در سیستم توزیع

نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

چکیده:

در این مقاله از یک روش ابتکاری برای استخراج دستورالعملی به منظور جایابی خازن در سیستم توزیع فشار ضعیف استفاده شده است. در اکثر دستورالعمل های موجود از مدل های بسیار ساده فیدر استفاده گردیده است. در مقاله موجود مدل فیدر و مدل بار به صورت کامل تجزیه تحلیل گردیده و اکثر موارد عملی در نظر گرفته شده است . برای تمام حالات ممکن از یک فیدر توزیع، خازن گذاری با نرم افزار موجود انجام شده، سپس با بررسی این حالات دستورالعملی براساس انرژی راکتیو کل فیدر استخراج گردیده است . این دستورالعمل با اطلاعات موجود در شرکت های توزیع به راحتی قابل اعمال می باشد. در انتها سه شبکه عملی به کمک نرم افزار و دستورالعمل خازن گذاری شده و مشاهده گردیده تفاوت بین این دو روش در مقایسه با راحتی و عملی بودن دستورالعمل بسیار اندک است.

اکثر دستورالعمل های استخراج شده بر اساس روشهای تحلیلی هستند . در این مقاله برای استخراج دستورالعمل از روشی غیر از تحلیلی استفاده گردیده است . نتیجه این مقاله استخراج دستورالعملی بود که برای خازن گذاری در فیدرهای توزیع به منظور کاهش تلفات استفاده می گردد .اطلاعات مورد نیاز دستورالعمل شامل انرژی راکتیو روزانه فیدر، نوع هادی و آرایش مصرف کنندگان است . مقایسه ای بین دستورالعمل پیشنهادی و نرم افزار انجام شده است. مشاهده گردید نتایج بسیار نزدیک به مقادیر واقعی است، در صورتی که اعمال دستورالعمل بسیار راحتتر و عملی تر است.

لذا پیشنهاد می گردد در مناطق مختلف شهری نمونه برداری هایی از فیدرهای توزیع انجام شده و انرژی راکتیو روزانه مناطق مختلف برای مصارف خانگی و تجاری استخراج گردیده و مصارف کارگاهی نیز به صورت موردی انرژی راکتیو روزانه آنها برداشت شده، سپس با دستورالعمل موجود خازن گذاری انجام پذیرد . بدیهی است هر چه دقت داده های ورودی بیشتر باشد، دقت نتایج نیز بالا خواهد رفت.

 

  • ۹۴/۰۷/۲۲
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط