انجمن برق ایران

تجهیزات مرتبط با این مقاله

الزامات بکارگیری دتکتورهای ولتاژ و نحوه نگهداری آنها

الزامات بکارگیری دتکتورهای ولتاژ و نحوه نگهداری آنها

چکیده :

بدلیل اینکه دتکتورهای ولتاژ، دستگاه مهمی برای تضمین ایمنی در طول کار برقی هستند، استفاده صحیح با شناخت کافی از نحوه عملکرد آنها مورد نیاز می باشد. این مقاله که قسمت دوم و ادامه ی مقاله " ساختار داخلی و نحوه عملکرد دتکتورهای ولتاژ (فازمتر)  " می باشد در خصوص الزامات بکارگیری دتکتورهای ولتاژ جهت تخلیه الکتریکی جریان باقی مانده در کابل های قدرت و نحوه نگهداری آنها توضیح داده است.

 

 • حداکثر فاصله ی مجاز کار non-operation distance

وقتی یک دتکتور ولتاژ نزدیک به یک مدار فشار قوی می باشد، از یک فاصله مشخصی به بعد فعال می شود اگر چه انجام کار از یک فاصله دوری شروع شود. پدیده ای رخ می دهد که به وسیله آن تشخیص یک هادی بین خط برقدار و خط بی برق بین چند هادی غیرممکن می شود. بنابریان باید یک فاصله حداقلی برای یک سیستم مشخص کنیم که در کمتر از آن عملتشخیص ولتاژ توسط دتکتور ولتاژ نباید انجام شود و به آن حداکثر فاصله ی مجاز کاری می گوییم. در مورد ولتاژ فشار قوی، حداکثر فاصله ی مجاز کاری معمولاً بین 3 تا 5 سانتی متر می باشد.

 • تخلیه الکتریکی جریان باقی مانده

وقتی یک خازن قدرت در مسیر کابل برق موجود باشد حتی برای یک کابل AC می تواند خطرناک باشد چونکه جریان DC باقی مانده پس از قطع برق باقی می ماند. در مقاله 2 شماره 339 مقررات OSH، این مشخص شده است که: "جریان باقی مانده باید به صورت ایمن تخلیه گردد. "

و این ضروری است تا بطور کامل جریان باقی مانده با یک میله تخلیه یا وسیله ای شبیه به آن تخلیه شود. مواردی وجود دارد که جریان باقی مانده بین کابل و زمین و یا بین خطوط باقی می ماند. بنابراین باید تمام جریان های باقی مانده را با دقت تخلیه نمایید.

همچنین این ضروری است تا زمان کافی داشته باشیم وقتی جریان تخلیه می شود، بخاطر اینکه مواردی باعث می شود که تخلیه بسته به مقدار مقاومت میله تخلیه و ظرفیت خازنی (کندانسور) زمانبر باشد.

علاوه بر این وقتی جریان باقیمانده بررسی می شود، از یک دتکتور ولتاژ دومنظوره AC/DC  استفاده کنید و عمل تشخیص ولتاژ را برای پتانسیل الکتریکی در هر دو سمت جایی که جریان الکتریکی باقیمانده است انجام دهید. 

روش تشخیص یک جریان باقی مانده

  • ·        تاثیر شرایط محیطی بر بکارگیری دتکتور ولتاژ

  محیطی که دتکتورهای ولتاژ استفاده می شوند همیشه یکسان نیست و انجام تشخیص گاهی اوقات بسته به شرایط استفاده تغییر می کند. شرایط موثر قابل ذکر به شرح زیر می باشد:

  1-    هنگامی که موقعیت صحیح دسته ی دتکتور ولتاژ مشخص نیست: 

  اگر دسته ی دتکتورهای ولتاژ مرسوم محکم نگه داشته نشوند و در زمان استفاده فقط با نوک انگشت نگه داشته شود، ولتاژ شروع کاری افزایش می یابد چون مقدار ظرفیت خازنی C1 در مدار معادل نشان داده شده در شکل2  کاهش می یابد.

 

مدار معادل بکار رفته در دتکتور ولتاژ

2- وقتی تشخیص ولتاژ نزدیک یک خط برقدار فشار قوی انجام می شود:

وقتی نوک دتکتورِ یک دتکتور ولتاژ فشار ضعیف/فشار قوی (با باتری داخلی) با یک سیم زمین یا فلز زمین شده در حالی که نزدیک یک بخش برقدار فشار قوی (مانند یک پایه برق یا درون یک پست برق) تماس می یابد، دتکتور ولتاژ گاهی اوقات، ولتاژ کاری را در محدوده ی ولتاژ فشار ضعیف نمایش می دهد.

این پدیده در شکل 3 نشان داده شده است، به صورتی که بدن انسان و دسته ی دتکتور ولتاژ نزدیک خط فشار قوی، ولتاژی دارد که بواسطه القاء از خط برقدار نسبت به زمین بوجود می آید. و یک جریان القائی در جهت معکوس از دسته ی دتکتور ولتاژ به نوک آن جریان یافته و موجب این پدیده می گردد. برای جلوگیری از این پدیده باید دتکتور ولتاژ تا حد امکان از خط ولتاژ فشار قوی دور نگه داشته شود و یا اینکه دتکتور ولتاژ را از سمت زمین به خط برق نزدیک کنید چون اثر القاء کاهش می یابد.


چگونه بین دتکتور و سطح سیم غلاف دار تماس برقرار کنیم؟

 • ·        نحوه بکارگیری دتکتور ولتاژ برای تجهیزاتی که زمین نشده اند!

برای کاهش ورود جریان در بدن انسان به یک مقدار خیلی کم، امپدانس بین دتکتور و بدن انسان به مقدار خیلی زیاد افزایش می یابد. بنابراین وقتی بدنه تجهیز عایق زمین نیست (مطابق شکل 4 )، دتکتورهای ولتاژ زمانیکه ظرفیت خازنی القاء شده دستگاه بزرگ است گاهی اوقات آلارم می دهند، حتی اگر عایق دستگاه در حالت نرمال باشد.

در این حالت لازم است که مشخص کنیم اتصال زمین دستگاه بطور کامل انجام شده است یا نه؟

تشخیص ولتاژ در مورد تجهیزات برقی داخل محفظه بسته

 • ·        نحوهینمایشتشخیصولتاژ (نوروصدا)

نتایج چک کردن ولتاژ به وسیله دتکتورهای ولتاژ باید با صدا و نور نمایش داده شوند.

به عنوان یک قانون در حالت نمایش با نور، نورِ دتکتورهای ولتاژ باید قابلیت انشار نور با شدت روشنایی 8000 لوکس (Lux) را دارا باشند تا بتوانیم نور دتکتور را در آسمان صاف (نه نور مستقیم خورشید) ببینیم.

در حالت نمایش صوتی، کافی است صدایی در حد 50 دسی بل یا بیشتر تولید کند، صدایی با فرکانس حدود 3000 هرتز که می تواند به آسانی توسط بیشتر افراد تشخیص داده شود.

 

 • ·        هشدارهایی برای حمل و انبارداری

1- موقع حمل دتکتورهای ولتاژ به صورت دستی، دقت و مراقبت کافی را انجام دهید. شوک یا اعمال نیروی قوی بواسطه ی افتادن، قرار دادن چیزی سنگین بروی آن وارد نکنید.

2- آنها را در جاده یا مکانی که درجه حرارت بالا دارد مانند داخل ماشین در تابستان، رها نکنید.

3- در زمستان، وقتی یک دتکتور ولتاژ به طور ناگهانی از یک جای گرم به یک جای سرد (بیرون) یا برعکس آورده می شود، تجمع شبنم می تواند در دتکتور ولتاژ تولید شده و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین نیاز به توجه می باشد.

4- برای نگه داری دتکتورهای ولتاژ یک مکان خشک، تمیز، بدون گرد و غبار و جایی که در معرض نور مستقیم خورشید نیست را انتخاب کنید.

 

 • ·        انجام بازرسی های دوره ای بدون اغماض

دتکتورهای ولتاژ در میان بازرسی های دوره ای مشخص شده بوسیله قانون مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای گنجانده نشدند. با این حال بر خلاف ابزارهای کار مانند انبردست و پیچ گوشتی، دتکتور ولتاژ یک قطعه مهم از تجهیزات ایمنی برای جلوگیری از حوادث ناگوار به کارگران به علت شوک الکتریکی می باشد.

در هنگام انجام دادن کار مربوط به برق باید به صورت دوره ای عملکرد ولتاژ مقاومتی بررسی شود. (دستورالعمل ایمنی برای دتکتورهای ولتاژ)

1- تست ولتاژ استحکام عایقی برای دتکتور ولتاژ فشار قوی در یک ولتاژ 10 کیلوولت یا بیشتر برای یک دقیقه و حداقل سالی یکبار انجام شود.

2- باتری دتکتورهای ولتاژ باید بررسی شوند و بصورت دوره ای جایگزین شوند برای اینکه امکان یک تخلیه (ترشح) طبیعی باتری ها حتی در صورت عدم استفاده صورت می گیرد.

 

 

فیلم آموزشی رایگان راهنمای استفاده از دتکتورهای ولتاژ (فازمتر) فشارقوی

 

منبع: سایت  Hasegawa Electric Co

 • ۱۳۹۴/۱۰/۱۲
 • 0
این مطلب را به اشتراک بگذارید
avatars
نویسنده : الهه مالدار

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط