انجمن برق ایران
روشی برای بررسی عملکرد برقگیرهای مورد استفاده در شرکت توزیع برق جنوب استا ن کرمان

روشی برای بررسی عملکرد برقگیرهای مورد استفاده در شرکت توزیع برق جنوب استا ن کرمان

چکیده :

در حال حاضر جهت حفاظت تجهیزات شبکه در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا مانند اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه و یا کلید زنی از برقگیرهای مختلفی در شبکه های توزیع استفاده می شود.

چکیده

در حال حاضر جهت حفاظت تجهیزات شبکه در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا مانند اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه و یا کلید زنی از برقگیرهای مختلفی در شبکه های توزیع استفاده می شود و نظر به اهمیت عملکرد مناسب و صحیح برقگیر به منظور جلوگیری از بروز حادثه و خسارت ناشی از اعمال اضافه ولتاژهای موجی به تجهیزات گران قیمتی مانند ترانسفورماتورها، خازنها، سرکابلها و ... و همچنین جلوگیری از بروز ضایعات برای مشترکین و مصرف کنندگان برق و با توجه به تبعات مالی و ارزی تعیین برقگیر مناسب اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله ما با انتخاب صاعقه خیز ترین منطقه و همچنینن بررسی تعداد ترانس سوزیها در این منطقه و عملکرد انواع برقگیر در سالهای گذشته نوع بهینه برقگیر را انتخاب می نماییم.

 

مقدمه:
در حال حاضر برقگیرها در شبکه های توزیع بر اساس روالهای سنتی بدون توجه به شرایط محیطی و اقتصادی نصب می گردند. از آنجائیکه شرایط محیطی بطور مستقیم در میزان اصابت و اعمال اضافه ولتاژهای موجی به شبکه های توزیع مؤثر است لذا در عین حالی که از نظر اقتصادی بایستی برقگیر با حداقل قیمت را انتخاب کنیم برقگیر مورد نظر باید بتواند پایداری شبکه را در مقابل اضافه ولتاژها حفظ نماید.
برای انتخاب منطقه نمونه براساس منحنی ایزوکرونیک منطقه ، تجربه کاری و همچنین بررسی ترانس سوخته های ناشی از عدم کارکرد صحیح برقگیر منطقه شاهماران انتخاب شد و سپس با استفاده از اطلاعات برقگیرهای که از سالهای پیش در منطقه شاهماران نصب شده بود و با بررسی سیستم زمین و اندازه گیری مقاومت پستهایی که یک یا بیش از یک عدد از برقگیر های آن معیوب شده بود و در نهایت با تجزیه و تحلیل آنها اقدام به انتخاب بهترین برقگیر برای منطقه نمونه از نظر مارك و مشخصات فنی می کنیم.

  • ۱۳۹۴/۰۹/۱۴
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط