انجمن برق ایران
بررسی پدیده گالوپینگ در خطوط انتقال نیرو و روشهای کاهش اثرات آن

بررسی پدیده گالوپینگ در خطوط انتقال نیرو و روشهای کاهش اثرات آن

چکیده :

یکی از مشکلات خطوط انتقال نیرو در مناطق برف گیر و بادگیر نوسان هادیها در اثر وجود یخ بر روي هادیها و شدت باد است. این نوسانات مشکلات متعددی را در این خطوط ایجاد میکند و مشکل عمده آن است که بیشتر خطوط از مدار خارج می شوند. این امر موجب اختلال در شبکه خطوط انتقال نیرو می شود.


در این مقاله علاوه بر اشاره بعلت ایجاد این پدیده به روشهای مقابله و کاهش اثرات آن اشاره خواهد شد.

نوسان های هادی ها در مناطق مستعد به دو صورت ظاهر می شود:

یکی از این حالتها نوسان هادی در اثر وزش باد نسبتاً شدید در شرایطی که بر روي هادی ها یک لایه یخ وجود داشته باشد و حالت دوم در اثر افتادن یخ از روی هادی صورت می گیرد. با دقت نمی توان به وقوع پدیده گالوپینگ اشاره کرد اغلب در این پدیده هادی ها با فرکانس پایین و دامنه زیاد نوسان می کنند و شکل آیرودینامیکی یخ نشسته شده بر روي هادی اثرات کلی در این نوسان دارد. باد و شرایط جوی منطقه به کمک همدیگر شرایط بوجود آمدن پدیده گالوپینگ را مهیا می سازند. البته شرایط فیزیکی خط از جمله طول اسپن ها نوع برجها کششی و یا آویزی و کشش سیم هادی و غیره اثرات قابل توجهی در ایجاد این دیده دارند. بطور اختصار عوامل اصلی ایجاد پدیده گالوپینگ عبارتند از: میزان یخ زدگی سیمها، میزان باد منطقه، طول اسپن و نوع برجها.

نتیجه گیری

با توجه به مطالعات و بررسی های انجام یافته، پدیده گالوپینگ در مناطق برف گیر و بادگیر اتفاق می افتد. لذا در طراحی خطوط جدید و یا در حال بهره برداری بایستی روش های موجود را بکار بست. این روش ها بطور اختصار عبارتند از:

1- سعی شود که اسپن های کوتاه استفاده شود.

 2 - اکثراً از برج های کششی استفاده شود.

  • ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط