انجمن برق ایران
تحليل طراحی و تست ديناميكی جاذب-دمپر ارتعاشات آئولين در خطوط انتقال نيرو

تحليل طراحی و تست ديناميكی جاذب-دمپر ارتعاشات آئولين در خطوط انتقال نيرو

چکیده :

در اين مقاله به بررسي تحليلي و همچنين تست آزمايشگاهي جاذب- دمپر در خطوط انتقال نيرو پرداخته شده است. در ابتدا به روش تحليل سعي گرديده تا اصول كاركرد جاذب هاي ديناميكي ارائه و نحوه عملكرد آنها مشخص گردند. 

سپس نمونه اين جاذب ها در خطوط انتقال براي ارزيابي عملكرد آنها تست گرديده و در نهايت نتايج عملكرد آنها بر حسب اصول طراحي و دستورالعمل هاي استاندارد ارائه شده است. با بررسي نتايج عدم كفايت استاندارد مرتبط و اهميت استخراج دانش فني طراحي اين جاذبها نشان داده شده است. 

مقدمه

جاذب هاي ديناميكي ارتعاشات، اولين بار در سال 1909 اختراع شدند. كار جدي بر روي اين نوع جاذب هاي ارتعاشي پس از سال 1963 و در پي گسترش كاربرد پره هاي گردان هلي كوپتر شروع شد و اخيراً نيز در مكانيزم هاي دفاعي در مقابل زمين لرزه، پيشرفت هائي در اين زمينه بدست آمده است. اما در كاربردهاي خطوط انتقال براي كنترل پديده هاي ارتعاشات آئولين، گالوپينگ و ارتعاشات ناشي از ويك، نيز انواع مختلفي از دمپرها توليد شده اند كه هر يك كاربرد و مشخصات خاص خود را دارا بوده و بر حسب آنها نيز تست و ارزيابي مي گردند.

براي كنترل گالوپينگ تجهيزات ضد گالوپينگ براي كابلها عبارتند از پاندول هاي detuning كه در ژاپن ساخته شده است. GCD كانادا و  اين دو نوع وسيله تنها فركانس طبيعي پيچشي سيستم را بالا مي برند ولي در ميرائي آن هيچ تأثيري ندارند. 

  جاذب ارتعاشي  TDD نيز تجهيز جديدي بوده كه توسط پرفسور جين لوئيس ليليان و رنوارد كوتگن طراحي و در شركت Dulmision ساخته شده است. اين نوع جاذب، از نوع جاذب هاي ديناميكي داراي ميرائي است.

  • ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط