انجمن برق ایران

تجهیزات مرتبط با این مقاله

تشخیص سائیدگی کنتاکت قوس کلید قدرت به کمک ارزیابی جریان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها

تشخیص سائیدگی کنتاکت قوس کلید قدرت به کمک ارزیابی جریان قوس به هنگام جداشدن کنتاکت ها

چکیده :

در این مقاله به بررسی اثر میزان و شکل سائیدگی ناشی از قوس و تغییر مقاومت کنتاکت قوس به کمک نرم افزار اجزاء محدود می پردازیم. 

. در این راستا پروفیل های محتمل سائیدگی ناشی از گرما، آسیب های مکانیکی و چگالی بالای موضعی قوس را شبیه سازی کرده و با شبیه سازی نقطه به نقطه جا به جایی کنتاکت متحرک به روی کنتاکت ثابت، تغییرات مقاومت کنتاکت ها را محایبه می کنیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در سائیدگی با شکل های مختلف مقاومت کنتاکت به چه میزان و با چه روندی افزایش خواهد یافت. این امر کمک بزرگی جهت دسترسی سریع تر و ارزان تر به وضعیت کنتاکت قوس بوده و به نوعی عمر باقیمانده کلید را نیز قابل تخمین می سازد.

  • ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط