فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
دانلود استاندارد سیستم های برق بدون وقفه IEC 62040-1-2

دانلود استاندارد سیستم های برق بدون وقفه IEC 62040-1-2

چکیده :

استاندارد IEC 62040-1-2

استاندارد  سیستم های برق بدون وقفه

بخش ۱-۲: الزامات کلی و ایمنی برای یو پی اس استفاده شده در نواحی با دسترسی محدود

حوزه های تمرکز استاندارد IEC 62040-1-2

استاندارد IEC 62040-1-2 برای سیستم برق بدون وقفه (UPS) با یک وسیله ذخیره الکتریکی در ورودی برق مستقیم بکار می رود. این استاندارد با استاندارد IEC 60950-1 که در اینجا به آن به عنوان “RD” ارجاع داده شده است، استفاده می گردد.

وظایف اولیه یو پی اسپوشش داده شده بوسیله این استاندارد ایجاد اطمینان از پیوستگی یک منبع برق متناوب می باشد. یو پی اس همچنین ممکن است با نگه داشتن منابع تغذیه در مشخصات خاص در بهبود کیفیت آنها کمک کند.

این استاندارد برای یو پی اس های متحرک، ایستا، ثابت یا برای نصب داخل ساختمان، برای استفاده در سیستم های توزیع فشار ضعیف و برای جاهایی که هر کاربری قابلیت دسترسی به آن را دارد، بکار می رود. و برای ایمنی مطمئن برای کاربران و کارگرانی که ممکن است با تجهیزات تماس داشته باشند و مکانی که به صورت مشخص برای ارائه خدمات به اشخاص قرار می گیرد، الزاماتی را مشخص می کند.

این استاندارد، اطمینان از ایمنی یو پی اس های نصب شده، هم واحد های یو پی اس تکی و هم سیستمی از واحدهای یو پی اس بهم متصل شده، موضوع نصب، بهره برداری و نگهداری یو پی اس در الگویی از قبل تعریف شده توسط سازندگان را تعیین می کند.

این، بالاست های الکترونیکی تغذیه جریان مستقیم، یو پی اس هایی که در مکان های الکتریکی جدا نصب شده است و یو پی اس های بر مبنای ماشین های دوار را پوشش نمی دهد.

حتی اگر این استاندارد همه انواع یو پی اس را پوشش ندهد، می تواند به عنوان راهنمایی برای این تجهیزات بکار رود. الزامات اضافی برای آنها در این استاندارد مشخص شده که برای کاربری های خاص مورد نیاز است.

  • ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط