فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
دانلود استاندارد سیستم های برق بدون وقفه IEC 62040-2

دانلود استاندارد سیستم های برق بدون وقفه IEC 62040-2

چکیده :

 


استاندارد IEC 62040-2

استاندارد  سیستم های برق بدون وقفه

بخش ۲: الزامات سازگاری الکترومغناطیسی

حوزه های تمرکز استاندارد IEC 62040-2

استاندارد IEC 62040-2 برای یو پی اسهای نصب شده کاربرد دارد.

– به عنوان یک واحد یا در سیستم های یو پی اس متشکل از تعدادی یو پی اس متصل به هم و مرتبط با تابلو کنترل، تشکیل یک سیستم قدرت یکپارچه را می دهند.

– و در هر منطقه قابل دسترس اپراتور و یا در مکان های الکتریکی از هم جدا، متصل به شبکه برق فشار ضعیف برای هر منطقه مسکونی، تجاری و صنعتی و یا واحدهای کوچک صنعتی بکار می رود.

این بخش از استاندارد ۶۲۰۴۰ IEC به عنوان استاندارد محصول، ارزیابی انطباق سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) از محصولات دسته های C1، C2 و C3 تعریف شده در این بخش از استاندارد را قبل از قرار دادن آنها در بازار اجازه می دهد.

تجهیزات از دسته ۴ به عنوان یک نصب ثابت استفاده می شود. چک کردن به طور کلی پس از انجام نصب و راه اندازی در محل نهایی جهت استفاده انجام می شود. گاهی اوقات چک کردن جزئی ممکن است قبل از نصب نهایی مطابق ضمیمه E  این استاندارد انجام شود.

این الزامات برای اطمینان از سطح کافی سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) برای یو پی اس در مکان های عمومی و صنعتی انتخاب شده اند. این سطوح نمی تواند، موارد شدید رو به صورت کامل پوشش دهد، اما شدیداً احتمال رخ دادن آن را کاهش می دهد. این بخش از استاندارد ۶۲۰۴۰ IEC شرایط آزمون مختلف لازم برای در بر گرفتن طیف وسیعی از اندازه های فیزیکی و رتبه بندی برق یو پی اس را مدنظر قرار می دهد.

یک واحد یا سیستم یو پی اس باید الزامات مربوط به این بخش از ۶۲۰۴۰ IEC را به عنوان یک محصول با عملکرد مجزا در نظر بگیرد. پدیده EMC تولید شده توسط هر بار مشتریان متصل به خروجی تجهیزات یو پی اس نباید به حساب آورده می شود. نصب در محیط های ویژه و در شرایط خطا و قطعی یو پی اس در نظر گرفته نشده است.

این بخش از ۶۲۰۴۰ IEC بالاست الکترونیکی تغذیه با جریان مستقیم یا یو پی اس های بر مبنای ماشین های دوار را پوشش نمی دهد.

این بخش از ۶۲۰۴۰ IEC شامل:

– الزامات سازگاری الکترومغناطیسی EMC.

– روش های آزمون.

– سطوح عملکرد حداقلی.

 

  • ۱۳۹۴/۰۷/۲۱
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط