انجمن برق ایران

تجهیزات مرتبط با این مقاله
شما هم می توانید تجهیزات برق خود را در اینجا ثبت نمایید ، ثبت نام رایگان

دستورالعمل نصب سركابل برای كابل تك رشته 7/2 الی 36 كيلوولت بدون آرمور

دستورالعمل نصب سركابل برای كابل تك رشته 7/2 الی 36 كيلوولت بدون آرمور

چکیده :

در مورد انواع سرکابل ها و تکنولوژی استفاده از آنها در ویکی برق صحبت کردیم حال در این مقاله آموزش نصب سركابل برای كابل تك رشته 7/2 الی 36 كيلوولت بدون آرمور را برای استفاده شما عزیزان قرار دادیم.

 لطفاً قبل از نصب به دستورات ذیل توجه فرمایید:

 اطمینان حاصل كنید سركابل ی راكه انتخاب نموده اید از نظر سایز، مناسب كابل باشد.

 به شماره فنی كالا و دستور نصب آن مراجعه كنید.

ممكن است كه دستور نصب از آخرین دفعه ای كه شما عمل نصب را انجام داده اید تغییر داشته باشد.

دستور نصب را با دقت مطالعه كنید و فقط مطابق با آن كار نصب را انجام دهید.

دستورات عمومی :

از یك مشعل با گاز پروپان یا گازبوتان استفاده كنید .

مشعل را طوری تنظیم كنید كه یك شعله آبی ملایم با سرشعله زرد رنگ به دست آید .

از بكارگیری شعله آبی با چراغ كوره ای یا سر پیك خودداری نمایید.

شعله را پیوسته ویكنواخت حركت دهید تا باعث حرارت دادن بیش از حد به یك نقطه نشود.

همه محل های درتماس با چسب را قبلاً تمیز و روغن زدایی كنید.

چنانچه از ماده پاك كننده خاصی استفاده می كنید، لطفاً دستورالعمل آنرا بخوانید.

عمل حرارت دادن روكش را ازآنجایی كه در دستورالعمل نشان داده شده است، آغازكنید.

اطمینان حاصل كنیدكه روكش یكنواخت و به آرامی جمع شده باشد.

روكش باید بصورت صاف و بدون چروك، به دور اجزا داخلی جمع شود.

 

مرحله آماده سازی كابل

 كابل با شیلد مفتولی:

با توجه به مقادیر A و B مندرج در جدول 1، باندازه A از روكش بیرونی كابل را برداشته  و 100 میلیمتر از باقیمانده روكش بیرونی آن را تمیز و چربی زدایی نمایید. (شكل 1a)

 دستورالعمل سرکابل زدن

كاغذ محافظ ماستیك قرمز رنگ را جدا نموده و به اندازه 60 میلیمتر از روكش بیرونی كابل را با آن ماستیك نوار پیچی نمایید. (شكل 2a ) 

دقت كنید به هنگام نوار پیچی، ماستیك یاد شده به حدی مورد كشش قرارگیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد.

سپس مفتول های شیلد كابل را همانند شكل بر روی ماستیك قرار داده و دقت كنید كه از روی همدیگر عبور داده نشوند.

با یك تكه مفتول مسی، دیگر مفتول ها را در 60 میلیمتری لبه لایه بیرونی كابل بسته و ادامه مفتول ها را به گونه ای بهم دیگر بتابانید كه حالت سیم زمین را پیدا نمایند.

جهت ممانعت از نشستن ذرات آلوده به هنگام عمل گرافیت برداری، روی این قسمت را با یك تكه پلاستیك یا كاغذ سیلیكونی بپوشانید.

 

لایه گرافیت كابل را به اندازه 50 میلیمتر باقی گذاشته والباقی آنرا از روی XLPE كابل بردارید.

توجه : اگر از روش حرارت دادن جهت گرافیت برداری استفاده می شود، باید بعد از گرافیت برداری، با استفاده از شیشه و به نرمی لایه بسیار نازكی از عایق كابل برداشته شده و سپس با سنباته كشیدن روی سطح آن را كاملا صاف و صیقلی نمایید.

دقت كنید هیچگونه خطوط عرضی یا طولی روی عایق كابل باقی نمانده باشد. (شكل 3a )

همچنین بعد از لایه برداری عایق كابل از روی هادی در محل نصب كابلشو، همانند شكل ذیل لبه تیز عایق را اصلاح كنید.

با استفاده از سنباته نرم و به نرمی لبه لایه گرافیت را سنباته بزنید. بهتر است روی سطح عایق را با نوار چسب نایلونی بپوشانید تا به ذرات گرافیت آلوده نشود.

 دستورالعمل سرکابل زدن

پس از پایان سنباته كاری ابتدا دست خود را با الكل پاك نموده و با دستمال های آغشته به الكل سطح عایق كابل را تمیز كنید. دقت كنید پس از پایان كارسطح عایق كابل عاری از ذرات گرافیت باشد. سپس با استفاده از نوار ماستیك زرد رنگ و با توجه به شكل ذیل مجموعاً 10 میلیمتر از محل تماس گرافیت به عایق XLPE را بپوشانید. دقت كنید به هنگام نوار پیچی، نوار یاد شده به حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد. (شكل 4b ) همانند شكل 3a ، كابلشو را بر روی هادی كابل پرس كنید. لبه های تیز آنرا با سوهان تراشیده و با دستمال والكل سطح روی كابلشو را تمیز و چربی زدایی نمایید.

 

مرحله آماده سازی كابل

 كابل با شیلد نواری:

با توجه به مقادیر A و B مندرج در جدول 1، باندازه A از روكش بیرونی كابل را برداشته و 100 میلیمتر از باقیمانده روكش بیرونی آن را تمیز و چربی زدایی نمایید. (شكل 1b )

 دستورالعمل سرکابل زدن کابل با شیلد نواری

كاغذ محافظ ماستیك قرمز رنگ را جدا نموده و به اندازه 60 میلیمتر از روكش بیرونی كابل را با آن ماستیك نوار پیچی نمایید. (شكل 2b ) 

دقت كنید به هنگام نوار پیچی، نوار یاد شده به حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد.

سپس تسمه بافته شده مسی را همانند شكل بر روی ماستیك و شیلد نواری کابل قرار داده و با استفاده از یک مفتول مسی تسمه را بر روی شیلد محکم کنید.

جهت ممانعت از نشستن ذرات آلوده به هنگام عمل گرافیت برداری، روی این قسمت را با یك تكه پلاستیك یا كاغذ سیلیكونی بپوشانید.

لایه گرافیت كابل را به اندازه 50 میلیمتر باقی گذاشته و الباقی آنرا از روی XLPE كابل بردارید.

توجه : اگر از روش حرارت دادن جهت گرافیت برداری استفاده می شود، باید بعد از گرافیت برداری، با استفاده از شیشه و به نرمی لایه بسیار نازكی از عایق كابل برداشته شده و سپس با سنباته كشیدن روی سطح آن را كاملا صاف و صیقلی نمایید.

دقت كنید هیچگونه خطوط عرضی یا طولی روی عایق كابل باقی نمانده باشد. (شكل 3b )

همچنین بعد از لایه برداری عایق كابل از روی هادی در محل نصب كابلشو، همانند شكل ذیل لبه تیز عایق را اصلاح كنید.

با استفاده از سنباته نرم و به نرمی لبه لایه گرافیت را سنباته بزنید. بهتر است روی سطح عایق را با نوار چسب نایلونی بپوشانید تا به ذرات گرافیت آلوده نشود.

 

پس از پایان سنباته كاری ابتدا دست خود را با الكل پاك نموده و با دستمال های آغشته به الكل سطح عایق كابل را تمیز كنید. دقت كنید پس از پایان كارسطح عایق كابل عاری از ذرات گرافیت باشد. سپس با استفاده از نوار ماستیك زرد رنگ و با توجه به شكل ذیل مجموعاً 10 میلیمتر از محل تماس گرافیت به عایق XLPE را بپوشانید.

دقت كنید به هنگام نوار پیچی، نوار یاد شده به حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد. (شكل 4b )

همانند شكل 3a ، كابلشو را بر روی هادی كابل پرس كنید. لبه های تیز آنرا با سوهان تراشیده و با دستمال و الكل سطح روی كابلشو را تمیز و چربی زدایی نمایید.

 دستورالعمل سرکابل زدن کابل با شیلد نواری

 

دستورالعمل سرکابل زدن کابل با شیلد نواری

بعد از تمیز كردن سطح عایق كابل ، روكش مشكی رنگ را همانند شكل فوق برروی هررشته و در 10 میلیمتری لبه شیلد كابل قرار داده و عمل حرارت دادن را از مجاورت شیلد كابل آغاز وبه سمت انتهای تیوپ ادامه دهید. (شكل 5a )

پس از پایان كار دقت كنید كه تیوپ مذكور كاملاً جمع شده و عاری از هرگونه چروك و حباب هوا باشد.

مجددا از ماستیك قرمز رنگ استفاده و روی شیلد كابل را به ارتفاع 80 میلیمتر نوار پیچی نمایید.

همچنین با استفاده از ماستیك قرمز رنگ سطح روی محل پرس كابلشو را نوار پیچی نموده و دقت نمایید تمامی فواصل هوایی ما بین لبه عایق وكابلشو كاملا پر شده و در نهایت شكل مخروطی فوق ایجاد شود.

دقت كنید به هنگام نوار پیچی، ماستیك یاد شده به حدی مورد كشش قرار گیرد كه پهنای آن به نصف كاهش و هر لایه آن نصف لایه قبلی را پوشش دهد. (شكل 6)

 

 تیوپ قرمز رنگ را همانند شكل بر روی كابل قرارداده و عمل حرارت دادن را از پایین آغاز و تا انتهای آن ادامه دهید. (شكل 7)

پس از پایان كار دقت كنید كه تیوپ مذكور كاملا (جمع شده و عاری از هرگونه چروك و حباب هوا باشد.

همچنین با استفاده از چاقو مناسب اضافه تیوپ قرمز را از روی كابلشو جدا نمایید.

مجددا با سرشعله انتهای تیوپ قرمز را حرارت دهید تا ماستیك قرمز رنگ در لبه آن نمایان شود. با توجه به فواصل نشان داده شده در شكل ذیل، بشقابك ها را بر روی هر رشته قرار داده و آنها را با عمل حرارت دادن در محل خود ثابت كنید. (شكل 8)

شكل نهایی سركابلهای تك رشته 2/7 الی 36 كیلوولت به اشكال ذیل خواهد بود.(شكل 9)

دستورالعمل سرکابل زدن

 

برای دیدن فیلم های آموزشی رایگان سرکابل زدن برای انواع سرکابل ها به رسانه ایکهربا مراجعه نمایید.

 

 برای دیدن اسلایدهای مربوط به تئوری نصب سرکابل کلیک کنید.

 

منبع

www.arianmafsal.com

  • ۱۳۹۵/۰۲/۲۹
  • 0
این مطلب را به اشتراک بگذارید
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط