انجمن برق ایران
طبقه بندی شرايط اقليمی و محيطی

طبقه بندی شرايط اقليمی و محيطی

چکیده :

هدف از این نشریه ارائه شناخت شرایط اقلیمی و محیطی و طبقه بندی پارامترهای آن با توجه به بررسی آخرین اطلاعات سازمان هواشناسی و سایر داده های گردآوری شده برای مناطق مختلف کشور جهت طراحی تجهیزات پستهای فشارقوی می باشد.

مقدمه
هدف از این نشریه ارائه شناخت شرایط اقلیمی و محیطی و طبقه بندی پارامترهای آن با توجه به بررسی آخرین اطلاعات سازمان هواشناسی و سایر داده های گردآوری شده برای مناطق مختلف کشور جهت طراحی تجهیزات پستهای فشارقوی می باشد.
یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در طراحی پستهای فشارقوی که تأثیر مستقیم و قابل ملاحظه ای در هزینه سرمایه گذاری های اولیه و هزینه های دوران بهره برداری خواهد داشت، اثر شرایط اقلیمی مناطق احداث آنها می باشد که به جهت تنوع بسیار زیاد در شرایط اقلیمی مناطق مختلف ایران، در صورتی که برای هر نقطه شرایط طبیعی آن منطقه منظور گردد، طراحی تأسیسات و تجهیزات از تنوع گستردهای برخوردار بوده و در نتیجه صرفه نظر از افزایش زمانبری اجرای پروژه ها، هزینه ها نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد به منظور جلوگیری از تنوع زیاد در تجهیزات، تأسیسات و سیستم ها (که تنوع لوازم یدکی را نیز طلب می کند) که به نوبه خود باعث بالا رفتن هزینه ها خواهد شد، بایستی نسبت به طبقه بندی شرایط اقلیمی و سایر شرایط مؤثر در طراحی پست ها اقدام گردد.


کلیات
پست های فشارقوی نظیر دیگر واحدهای صنعتی، مجموع های از تأسیسات و تجهیزاتی هستند که به منظور انجام اهداف تعیین شده از قبیل انتقال قدرت از مراکز تولید به خطوط انتقال، اتصال خطوط انتقال به یکدیگر و تحویل برق به سیستم توزیع و همچنین انجام فعالیت های کنترل و هماهنگی های مربوطه ساخته می شوند. این پست ها با توجه به نیاز همگانی به نیروی برق که گسترش شبکه های برق در تمام مناطق را ضروری می نماید (همانند جاده و راههای ارتباطی) در کلیه مناطق احداث می گردند. بطوری که در مراکز شهری و پرجمعیت یا مناطق و قطب های صنعتی نه تنها در حاشیه بلکه در دل اینگونه مناطق نیز تأسیس گردیده و برعکس دربخش هایی از کشور که شهرها پراکنده بوده و تراکم جمعیت نیز پایین است و یا قطب ها و مجتمع های صنعتی متمرکز وجود ندارد، این پست ها نیز بصورت پراکنده و با فواصل نسبتاً زیاد و عمدتاً در مناطق خارج از شهرها و دور از تأثیرات این گونه مناطق احداث میگردند.
ساختار این پستها بطور کلی شامل بخشهای زیر میباشد:
- بخش تجهیزات برقی و مخابراتی
- بخش سازه
- بخش ساختمانی و تأسیسات مربوطه
در طراحی این بخش ها برای هر منطقه، عوامل جغرافیایی و شرایط جوی، آلودگی منطقه و موقعیت منطقه از نظر زمین لرزهای بایستی از قبل مدنظر طراح قرار گیرد. این پارامترها که براي هر یک از بخشهای فوق بصورتی خاص و با میزان تأثیر متفاوت بکارمی رود را می توان بشرح زیر معرفی نمود.

  • ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط