انجمن برق ایران

تجهیزات مرتبط با این مقاله
شما هم می توانید تجهیزات برق خود را در اینجا ثبت نمایید ، ثبت نام رایگان

محاسبه دقیق تلفات نیمه هادی در اینورترهای PWM براساس تابع کلیدزنی

محاسبه دقیق تلفات نیمه هادی در اینورترهای PWM براساس تابع کلیدزنی

چکیده :

در این مقاله روشی جدید برای محاسبه دقیق تلفات نیمه هادی در اینورترهای PWM براساس روش تابع کلیدزنی  (Switching Function) ارائه شده است. 

تابع کلیدزنی روشی برای مدل سازی مبدل های قدرت است که در آن براساس ورودی ها و خروجی های تعریف شده برای مبدل، تابع تبدیلی برای آن در نظر گرفته می شود. تلفات در مبدل های قدرت معمولاً از دو بخش تلفات هدایتی Conduction Losses

و تلفات کلیدزنی (Switching Losses) تشکیل شده است. برای برآورد تلفات هدایتی، توان لحظه ای تلف شده در کلید براساس ولتاژ و جریان لحظه ای آن حساب شده و سرانجام مقدار متوسط این توان لحظه ای محاسبه شده است. ولتاژ و جریان

کلیدهای قدرت وابسته به مشخصه ولتاژ - جریان کلید است و یکی از مهمترین قابلیت های مدل ارائه شده در این مقاله، امکان تعریف دقیق مشخصات ولتاژ -

جریان هر کلید خاص در آن است. تلفات کلید زنی نیز براساس مشخصات دینامیکی کلیدها محاسبه شده است. یکی از مزایای مدل ارائه شده، سرعت بالای شبیه سازی توسط آن است، بطوریکه شبیه سازی های متعدد نشان می دهند که سرعت اجرای آن حدود یک دهم زمان لازم برای شبیه سازی توسط نرم افزار Pspice است. در انتها هم برای تست صحت مدل ارائه شده، نتایج حاصل از اندازه گیری با نتایج پیش

بینی شده توسط مدل ارائه شده با هم مقایسه شده اند.

  • ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط