انجمن برق ایران
مشخصات فنی خطوط توزیع برق هوایی و کابلی-نشریه 374

مشخصات فنی خطوط توزیع برق هوایی و کابلی-نشریه 374

چکیده :

در نشریه حاضر ضوابط و معیارهای فنی طراحی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و فشار ضعیف شامل روش طراحی، مشخصات فنی و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات مزبور، و نیز دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب و راه اندازی ارایه شده است.

مشخصات فنی عمومی و اجرایی

خطوط توزیع برق هوایی و کابلی فشار متوسط و فشار ضعیف

نشریه ۳۷۴

 

در نشریه حاضر ضوابط و معیارهای فنی طراحی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و فشار ضعیف شامل روش طراحی، مشخصات فنی و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات مزبور، و نیز دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب و راه اندازی ارایه شده است.

این نشریه مشتمل بر یازده فصل می باشد که به ترتیب تحت عنوان های طراحی خطوط هوایی شبکه های توزیع، هادی های خطوط هوایی توزیع، یراق آلات خطوط هوایی شبکه های توزیع،  کراس آرم ها و سرتیرهای خطوط توزیع هوایی، تیرهای چوبی، بتونی و فلزی شبکه های توزیع هوایی، مقره های خطوط هوایی توزیع، کابلهای فشار متوسط و فشار ضعیف و یراق آلات مربوطه، مقررات عمومی و خصوصی انشعابات برق مشترکین، کنتورهای شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف توزیع، فیوزهای فشار ضعیف و تجهیزات کلید زنی فشار ضعیف مدون شده است.

فرمت: PDF

حجم: ۷.۹۰ MB

تعداد صفحات: ۳۹۳

  • ۱۳۹۴/۰۷/۰۸
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

محصولات مرتبط

مطالب مرتبط