انجمن برق ایران
مشخصات فنی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی نشریه 501-2

مشخصات فنی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال برقگیرها در پست های فشار قوی نشریه 501-2

چکیده :

نشریه حاضر با عنوان "مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - برقگیرها در پست های فشار قوی  - جلد دوم  " در بر گیرنده حداقل نیازهای مربوط به طراحی، ساخت، بازرسی، آزمون های کارخانه ای، برچسب گذاری، حمل، نصب، انبارداری و آزمو ن های راه اندازی برقگیر ها است که به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه شده است.

مقدمه

هدف از این فصل معرفی و شناخت برقگیرهای اکسید فلزی می باشد. برقگیرها جهت حفاظت تجهیزات پستهای فشارقوی درمقابل اضافه ولتاژهای گذرا به کار می روند. همچنین مشخصه های عمومی برقگیرها و تعاریف کلی مرتبط با آنها از دیگر مباحث این فصل خواهد بود.

 

کلیات

هر شبکه الکتریکی علاوه بر ولتاژ کار دائم فرکانس قدرتش همواره در معرض امواج ضربه گذرایی همانند امواج ضربه ناشی از صاعقه و کلیدزنی قرار دارد . از آنجایی که حفاظت تجهیزات شبکه در برابر اینگونه امواج ضربه گذرا تنها با افزایش استقامت عایقی تجهیزات، پرهزینه و غیر عملی می باشد لذا نیاز به وسایل حفاظتی نظیر برقگیرها که قادر باشند اینگونه اضافه ولتاژها را محدود کنند حس می شود.
برقگیرها با جذب انرژی موج ضربه و انتقال آن به زمین ، افت ولتاژ ناشی از این جریان تخلیه را به یک مقدار مشخص محدود می نمایند. این مقادیر افت ولتاژ مشخص به سطوح حفاظتی برقگیر تعبیر می گردند. خاصیت فوق، این امکان را فراهم می سازد که سطوح استقامت عایقی تجهیزات را با ملحوظ نمودن یک حاشیه ایمنی و در نظر گرفتن سایر عوامل و شرایطی که می توانند موجب افزایش اضافه ولتاژ ظاهر شده در ترمینالهاي تجهیز مورد حفاظت گردند (نظیر افت ولتاژ در هادی ها، جریانهاي تخلیه صاعقه هایی که از مقدار پیش بینی شده بزرگتر هستند، اثر فاصله میان برقگیر و تجهیز مورد حفاظت و …) در حدی انتخاب نمود که تحت هیچ شرایطی اضافه ولتاژهای ظاهر شده در پایانه های تجهیز مورد حفاظت از حدود استقامت عایقی آنها فراتر نرود.
عموماً برقگیرها به صورت موازي با تجهیزي که باید حفاظت شود اتصال می یابند و در شبکه های سه فاز معمولاً بین فاز و زمین یا بین فازها قرار می گیرند.

  • ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط