انجمن برق ایران
مشخصات فنی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو

مشخصات فنی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو

چکیده :

نشریه حاضر با عنوان " مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو- جلد دوم " در بر گیرنده مباحث مربوط به اهداف، کلیات و تعاریف، معرفی و شناخت سیستم حفاظت خطوط هوایی انتقال نیرو در برابر صاعقه، اصول و مبانی طراحی سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه به خطوط هوایی انتقال نیرو، و الزامات استاندارد و آزمون های مورد نیاز می باشد که در چهار فصل و هفت پیوست ارائه شده است.

مقدمه 

وظیفه سیستم حفاظت از صاعقه خطوط هوایی انتقال نیرو جلوگیری از برخورد مستقیم صاعقه به هادی های فاز می باشد. حفاظت کامل هادی های فاز در مقابل برخورد مستقیم صاعقه عملاً امکان پذیر نبوده و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد. در هر حال به لحاظ مسائل اقتصادی و ریسک در نظر گرفته شده، تعداد و محل سیم های محافظ هوایی در خط انتقال به ونه ای انتخاب می گردد که از برخورد مستقیم صاعقه های مشخصی که می توانند برای سیستم انتقال مشکل ساز باشند، ممانعت به عمل می آید و یا اینکه احتمال آن کاهش یابد.

هدف از این فصل معرفی و شناخت سیستم حفاطت از برخورد مستقیم صاعقه به خطوط هوایی انتقال نیرو می باشد. مشخصات صاعقه، فواصل برخورد و معرفی روش های طراحی سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه از جمله مباحث مطرح شده در این فصل خوهد بود.

 

  • ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط