انجمن برق ایران

تجهیزات مرتبط با این مقاله
شما هم می توانید تجهیزات برق خود را در اینجا ثبت نمایید ، ثبت نام رایگان

نحوه بی برق نمودن تاسیسات در شبكه فشارضعیف و برقراری مجدد جریان برق

نحوه بی برق نمودن تاسیسات در شبكه فشارضعیف و برقراری مجدد جریان برق

چکیده :

در مقاله ی قبلی در مورد بی برق نمودن تاسیسات در شبکه 20 کیلوولت و برقراری مجدد جریان برق آن  مواردی را ذکر کردیم حال در این مقاله به بی برق نمودن تاسیسات در شبکه فشار ضعیف و برقدار کردن مجدد آن می پردازیم. 


لازم به ذکر است که به کلیه فرایند هایی که برای بی برق نمودن تاسیسات در شبکه فشار ضعیف و برقدار کردن مجدد آن انجام می شود مانور شبکه برق فشار ضعیف گفته می شود.

1-    مراحل بی برق نمودن تأسیسات در شبكه فشار ضعیف:

- دریافت درخواست قطع برق شبكه فشار ضعیف مطابق با فرم OPD/F/76 و یا فرم اعلام عیب شبكه فشار ضعیف به شماره OPD/F/28 (كه جهت رفع عیب نیاز به قطع برق می باشد) از متقاضی به معاون بهره برداری. 

فرم درخواست قطع برق شبکه فشارضعیففرم درخواست قطع برق در شبکه فشارضعیف

  

فرم اعلام عیب شبكه فشار ضعیففرم اعلام عیب شبكه فشار ضعیف

- بررسی درخواست های رسیده با توجه به اولویت بندی و ساعت قطع برق توسط معاون بهره برداری منطقه

- ارسال درخواست های تائید شده به اداره حوادث

- ارجاع دستور قطع برق از رئیس اداره حوادث به گروه های اجرایی

تذكر 1: با تشخیص معاونت بهره برداری و یا اداره حوادث در صورت نیاز به همكاری گروه عیب یاب، قبل از شروع عملیات، هماهنگی لازم توسط واحد متقاضی با گروه مزبور انجام گیرد.

تذكر 2: قبل از عزیمت به محل مورد نظر كلیه لوازم و ابزار مورد نیاز را آماده نمایید.

- شناسایی فیدر و پست مربوطه توسط گروه اجرایی

- بی برق نمودن فیدر یا كلید مربوطه توسط گروه اجرایی با رعایت كامل نكات ایمنی

تذكر 3: قبل از اقدام جهت قطع برق از برقرار بودن سیستم ارت داخل پست اطمینان حاصل نمایید.

 

- دایر نمودن ارت موقت عینی متعلق به سرپرست گروه اجرایی در محل مورد نظر پس از آزمایش بی برقی محل با استفاده از فازمتر دوبل.

تذكر 4 : در انجام عملیات بی برق نمودن در شبكه های هوایی علاوه بر انجام بندهای فوق ضروریست نسبت به دایر نمودن ارت موقت عینی در دو طرف شبكه هوایی مورد نظر نیز اقدام نمایید.

تذكر 5 : در انجام عملیات بی برق نمودن در شبكه زمینی علاوه بر انجام بندهای مذكور به منظور جلوگیری از برگشت جریان احتمالی با انجام بازدید عینی مطمئن شوید ارتباط كلیه مشتركین با كابل مورد نظر قطع شده است.

صدور مجوز كار بر روی شبكه فشار ضعیف طبق فرم OPD/F/29 پس از پایان عملیات بی برق نمودن.

2- برقراری مجدد جریان برق:

- اعلام خاتمه كار توسط گروه اجرایی به اداره حوادث با توجه به فرم اجازه كار شبكه فشار ضعیف OPD/F/29.

- اعزام اكیپ حوادث به محل مورد نظر.

- دریافت فرم اجازه كار شبكه فشار ضعیف OPD/F/29 پس از تأیید سرپرست گروه اجرایی و عودت نسخه دوم به سرپرست گروه اجرایی.

- بازدید از شبكه و تأسیسات بی برق شده و اطمینان از صحت انجام كار و در نهایت جمع آوری ارت موقت دایر شده و جمع آوری علائم هشدار دهنده توسط اكیپ اجرایی.

- برقدار كردن شبكه با رعایت مسائل ایمنی.

- اعلام ساعت برقدار نمودن به اداره حوادث.

یادآوری 1: در صورت عدم حضور اكیپ اجرایی یا كامل نبودن تجهیزات مراتب را با استفاده از بیسیم یا تلفن همراه به اداره حوادث جهت كسب تكلیف اعلام نمایید.

یادآوری 2: كلیه فعالیت های فوق توسط مأمورین عملیاتی فشار ضعیف و مسئولین شیفت اداره حوادث انجام می گیرد.

3 - هشدارهای ایمنی :

- قبل از وارد شدن به داخل پست، درب پست و لولاهای آن را بازدید نمایید تا از هر گونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.

- احتیاط لازم را در مورد پله های پست های زیر زمینی به عمل آورید.

- علائم هشدار دهنده را بر روی مدار قطع شده نصب نموده بطوریكه محدوده مجاز انجام كار مشخص گردد.

  • ۱۳۹۵/۰۹/۲۴
  • 0
این مطلب را به اشتراک بگذارید
avatars
نویسنده : الهه مالدار

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط