انجمن برق ایران

تجهیزات مرتبط با این مقاله

فھرست سازندگان و تأمین كنندگان تشخیص صلاحیت شده شركت توزيع برق تھران-95

فھرست سازندگان و تأمین كنندگان تشخیص صلاحیت شده شركت توزيع برق تھران-95

چکیده :

شركت توزيع نیروی برق تھران بزرگ
معاونت مھندسی و نظارت – کمیته فنی تعیین صلاحیت سازندگان
 فھرست سازندگان / تأمین كنندگان تشخیص صلاحیت شده (ويرايش بیست و یکم ) برای خريد تجھیزات توزيع (اعتبار تا 95)

وندورلیست سازندگان / تأمین كنندگان تشخیص صلاحیت شده برای خريد تجھیزات توزيع سال 95 شركت توزيع نیروی برق تھران بزرگ

  • ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط