انجمن برق ایران
پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلو ولت - نشریه 375

پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلو ولت - نشریه 375

چکیده :

در نشریه مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلوولت-نشریه ۳۷۵ مشخصات فنی و شرایط آزمون نصب و بهره برداری هر یک براساس استانداردهای کمیته بین المللی الکترونیک (IEC) تعریف شده است.

در اجرای ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور و به منظور تعمیم استانداردهای صنعت برق و ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طراحی و اجرای پروژه های مربوط به تولید، انتقال و توزیع نیروی برق، معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطر پذیری ناشی از زلزله) با همکاری سازمان توانیر (دفتر استانداردها و سپس دفتر بازرسی، کنترل کیفی و استانداردها) در قالب طرح “ضوابط و معیارهای فنی صنعت برق” اقدام به تهیه مجموعه ی کاملی از استانداردهای مورد لزوم نموده است.

در نشریه حاضر مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت

مشتمل بر انواع پست های برقی با توجه به ظرفیت، موارد استفاده و شرایط اقلیمی ارایه شده است. تجهیزات پست ها شامل انواع ترانسفورماتورهای قدرت، ولتاژ و اندازه گیری، تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط همراه با لوازم داخلی و وسایل حفاظتی لازم، سکسیونرها، برق گیرها، و کابل های ارتباطی می باشد که مشخصات فنی و شرایط آزمون نصب و بهره برداری هر یک براساس استانداردهای کمیته بین المللی الکترونیک (IEC) تعریف شده است.

این نشریه مشتمل بر شش فصل می باشد که به ترتیب تحت عنوان های: پست های هوایی توزیع، پست های زمینی، ترانسفورماتورهای قدرت و اندازه گیری، تابلوهای فشار متوسط و ضعیف، تجهیزات کلیدزنی وبرقگیرهای فشار متوسط مدون شده است.

این مجموعه به وسیله پژوهشگاه نیرو (پژوهشکده برق) تهیه و تدوین شده است.

 

فرمت: PDF

حجم: ۱۵.۲ MB

تعداد صفحات: 318

  • ۱۳۹۴/۰۷/۱۲
  • 0
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط