فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
پیشنهاد سیستم مناسب صاعقه گیر در کلیه گروههای ساختمانی با لحاظ شرایط کرونیک مازندران

پیشنهاد سیستم مناسب صاعقه گیر در کلیه گروههای ساختمانی با لحاظ شرایط کرونیک مازندران

چکیده :

هدف از این پژوهش ارائه روشی کامل جهت طراحی سیستم حفاظت صاعقه در ساختمان می باشد که این مهم با توجه به استانداردهای معتبر ملی یا بین المللی انجام شده و در نهایت روشی منطبق بر شرایط منطقه تدوین نموده و کارهای حاصله را جهت استفاده در طراحی سیستم صاعقه گیر در اختیار مهندسان قرار می دهیم.

هدف از این پژوهش ارائه روشی کامل جهت طراحی سیستم حفاظت صاعقه در ساختمان می باشد که این مهم با توجه به استانداردهای معتبر ملی یا بین المللی(اساس کار آخرین ویرایش استاندارد NFPA780 بوده ولیکن در برخی قسمت ها که توضیحات این استاندارد مکفی نبوده به استاندارد IEC62305 رجوع شده است، همچنین در ضمیمه این پژوهش استاندارد NFC 17-102 بررسی گردیده است)انجام شده و در نهایت روشی منطبق بر شرایط منطقه تدوین نموده و کارهای حاصله را جهت استفاده در طراحی سیستم صاعقه گیر در اختیار مهندسان قرار می دهیم.

با استفاده از نتایج این پژوهش مسئله طراحی سیستم حفاظت صاعقه در مازندران براساس استانداردهای معتبر و مرجع و بروز جهانی مرتفع خواهد شد و با توجه به ضرورت انجام آن به علت خطرات جانی و مالی ایجاد شده در صورت عدم طراحی و اجرای صحیح این مهم، ایمنی ساختمان ها و ساکنین آنها به صورت قابل قبولی تامین نخواهد شد.

  • ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
  • 0
avatars
نویسنده : محمد جعفری

کارشناس ارشد و مشاور تاسیسات برقی

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط