فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
چه اتصالاتی باید تحت گشتاور قرار گیرند؟

چه اتصالاتی باید تحت گشتاور قرار گیرند؟

چکیده :

در مقاله ی قبلی با عنواناعمال گشتاور مناسب جهت جلوگیری از ایجاد اتصالات سست در مورد نحوه ی محاسبه گشتاور و ابزارهای مورد نیاز آن و همچنین در مورد اینکه اتصالات سست علت آتش سوزی است صحبت شد و حال ادامه ی مقاله...

چگونه یک ناظر می تواند مقدار مناسب گشتاور اعمال شده را تشخیص دهد؟

اگر یک بازرس بپرسد با چه اطمینانی می توانید گشتاور مناسب را تایید کنید، آیا استانداردی وجود دارد که به آن مراجعه کنید. بخش 110.3b در استاندارد الکتریکی ملی آمریکا (NEC) الزام می کند که تجهیزات بایستی مطابق دستورالعمل و برچسب آنها نصب شوند. این الزامات شامل تعیین تنظیمات گشتاور اعمال شده می باشد. نه آنکه ما اعتماد نداریم بلکه این وظیفه ماست که تخصص آن را داشته باشیم و همچنین وظیفه ی ما به عنوان ناظر، اطمینان از ایمنی تجهیز می باشد.

یک نمونه از سیاست اعمال شده در چک لیست گشتاور، از سانتاآنای کالیفرنیا در تصویر نشان داده شده است.

 

چک لیست گشتاور

 

قبل از اینکه شما اجرای آن را در حوزه ی اختیارتان شروع کنید باید مطمئن باشید که از حوزه ی ستادی حمایت می شوید. وقتی حوزه ی ستادی به شما اجازه ی حرکت به جلو را داد، شما مربی ای برای تکنسین ها و پیمانکاران برق می شوید. برخی تکنسین های برق بسیار آگاه و زیرک اند و عادت به استفاده از ابزار گشتاور را دارند. شما نمی توانید فرض کنید که هر برقکاری صاحب ابزار مناسب یا دانش اینکه چگونه از آن استفاده کند را دارد. نیاز هست که به آنها بگوئید چه ابزارهایی نیاز خواهند داشت و جائیکه آنها می توانند آن را خریداری کنند به آنها معرفی نمائید.

آنها ممکن است برای مشخص کردن مقادیر گشتاور نیاز به راهنمایی داشته باشند و شما بایستی به آنها کمک کنید تا مقدار گشتاور را از روی ابزارهای اعمال گشتاور (ترک رنچ، پیچ گوشتی گشتاور و...) بخوانند.

 

کدام اتصالات باید تحت گشتاور قرار گیرند؟

تمام اتصالات بایستی با استفاده از ابزار گشتاور مناسب، تحت گشتاور مناسب، سفت شوند.

اتصالاتی که باید گشتاور به طور معمول بر آنها اعمال شود شامل پیچ و مهره، کانکتورها و ترمینال هایی شامل موارد زیر می باشند:

-قطع کننده ها یا مدارشکن ها breakers

-شمش زمین و نول

-کابلشوهای تیز، عایق شده، مکانیکی

-پیچ های روی اتصالات پرسی

-کابلشو مکانیکی و خوابیده

-شمش های متصل به سوئیچ های اصلی و قطع کننده های دارای پیچ

اگرچه اتصالات کارخانه ای تجهیزات بایستی با مقدار گشتاور مناسب سفت شوند. وقتی آنها در محل انجام پروژه رسیدند ممکن است نشانه هایی از اتصالات سست وجود داشته باشد. اگر اتصالات سست پیدا شد باید آنها را با یک مقدار گشتاور مناسب سفت کرد.

 

قبل از اعمال گشتاور؟

تمام ابزارهای اعمال گشتاور بایستی برای بدست آوردن مقدار گشتاور دقیق کالیبره (تنظیم) شوند. دستگاه های اعمال گشتاور جدید کالیبره شده، برای یکسال قابل استفاده خواهند بود. بعد هر یکسال شرکت های مجاز، بایستی این دستگاه را کالیبره کرده و برچسب نشان دهنده ی تاریخ کالیبراسیون باید بر روی تجهیز زده شود.

همیشه دستورالعمل نصب تولید کننده را چک کنید.

 

روش های گشتاور مناسب

مدارشکن های نصب شده در تجهیزات و تابلوهای سرویس تا 200 آمپر، ممکن است یک نوع پیچ تنظیم داشته باشند و ممکن است همه ی آنها چهارسو خور و پیچ گوشتی خور نباشند. شما ممکن است از یک پیچ، پیچ گوشتی خور برای هر دو استفاده کنید اولی اگر این انتخاب برای شما وجود دارد از یک پیچ چهارسو خور استفاده کنید. یک پیچ چهارسو خور بر روی پیچ گوشتی بهتر می نشیند و در زمانی که از پیچ گوشتی استفاده می کنید کمتر سر می خورد و می پرد.

 موقعیکه بر روی یک پیچ شکاف دار استاندارد اعمال گشتاور می شود، شما باید در حالیکه گشتاور مورد نیاز برای بدست آوردن مقدار دقیق را اعمال می کنید از مقدار فشار کافی اعمال شده به ترمینال ها مطمئن باشید. این فرآیند همیشه کار آسانی نیست.

وقتی گشتاور یک کابلشو مکانیکی را با پیچ شش وجهی آماده می کنید شما باید به خاطر داشته باشید که اگر قطعه شما بطور کامل در اتصال ننشسته باشد اتصال خوب سفت نمی شود. اساساً بدست آوردن مقدار گشتاور تعیین شده ی سازنده غیر ممکن خواهد بود. شما نیاز خواهید داشت که تکنسین برق کابلشوی مکانیکی را تعویض کند یا یک پیچ جایگزین پیدا کند تا کارش را بطور کامل انجام دهد.

اگر اتصال پیچ شش وجهی، قسمتی از مدارشکن است، ورودی مدارشکن ممکن است که نیاز داشته باشد تا جایگزین شود اگر بخش قابل تعویض پیدا نشود.

آسیب یک مدارشکن با این نوع اتصال یک اشتباه پر هزینه است و ممکن است سبب یک وقفه ی زمانی شود که به آسانی می توان مانع آن شد اگر و تنها اگر قطعه ی شش وجهی بطور کامل در پیچ بنشیند. کلید کار در اینجا این است که برقکار وقتی در حال آماده کردن اتصالات گشتاور است عجله نکند. اغلب یک کار اضافی مورد نیاز است. وقتی شما کابلشویی دارید که بطور عمقی سرجایش نمی نشیند، مجبورید با استفاده از یک قطعه ی اضافی، قطعه را توسعه دهید. اگر شما از این قطعه ی اضافی استفاده نکنید شما چیزی را پیدا خواهید کرد که تمام رنج برای آچار گشتاور را ندارد یا باعث می شود قطعه ی شما دوباره بطور کامل در اتصال ننشیند.

چرخش پیچ باعث آسیب رساندن تجهیز می شود. همیشه از یک قطعه ی اضافه مانند یک تکه شمش زمانیکه مورد نیاز است، استفاده کنید.

اهمیت چگونگی نگه داشتن یک آچار ترک رنچ ممکن است برای شما اتفاق نیفتاده باشد. شما نباید موقع استفاده از آن فقط از یک دست استفاده کنید از آنجاییکه می تواند مرکز نیرو را پرتاب کند و منجر به اشتباه خواندن یا آسیب رساندن به تجهیز شود. یک دست باید بر روی دسته قرار گیرد و سر ترکمتر باید در گودی دست دیگرتان قرار گیرد مشروط بر اینکه استحکام لازم را داشته باشد.

نکته: به تکنیک درست استفاده از این ابزار خیلی توجه شود.

 

آیا تمام ترک رنج ها شبیه هم هستند؟

شما به عنوان ناظر باید خیلی به نوع ترک رنچی که استفاده شده توجه کنید. شما باید بدانید دستگاهی که استفاده می کنید آچار گشتاور فوت-پوند است یا آچار گشتاور اینچ-پوند؟ مقادیر را مطابق با آن تنظیم کنید.

 

اگر یک آچار فوت-پوند استفاده شده در جائیکه مقدار اینچ-پوند داده شده است، مشکلی نیست. شما باید بتوانید عملیات ریاضی ساده ی تبدیل اینچ-پوند به فوت-پوند را انجام دهید.

convert.jpg

بخاطر داشته باشید که همیشه دو مقدار مختلف در دو طرف آچار گشتاور (نیوتن متر و فوت پوند یا اینچ پوند) وجود دارد. مطمئن باشید که شما سمت درست آن را می خوانید.

قابلیت های مختلف پیچ گوشتی گشتاور می تواند تعیین کننده باشد. پیچ گوشتی های گشتاور ممکن است کاربردهای مختلفی داشته باشد. ما پیچ گوشتی های گشتاور با قابلیت تنظیم اینچ-اونس هم داریم که برای تجهیزلت الکتریکی مناسب نیست و باید از پیچ گوشتی گشتاور اینچ-پوند استفاده کرد. تصویر زیر را ببینید.

پیچ گوشتی گشتاور

 

هر برندی از آچار گشتاور وقتی مقدار گشتاور تعیین شده را بدست می آورد صدای متفاوتی دارد. یک تفاوت بزرگ بین پیچ گوشتی گشتاور و آچار گشتاور در این است که وقتی مقدار گشتاور تعیین شده را بدست آوردند، پیچ گوشتی رها خواهد کرد (خلاص خواهد کرد) در حالیکه یک آچار گشتاور به سفت و محکم کردن ادامه خواهد داد اگر شما صدای کلیکی (صدای تقه ای) که آن تولید می کند را نشنوید.

نحوه ی درست تنظیم پیچ گوشتی گشتاور

اگر شما با صدایی که آچار گشتاور می سازد آشنا نیستید، من پیشنهاد می کنم مقدار گشتاور را به 25% پائین بیاورید و گشتاور را به ترمینال اعمال کنید تا آنجا که صدای شبیه کلیک (تقه) بشنوید. سپس مقدار واقعی گشتاور را تنظیم نموده و پیچ را سفت نمایید. بعضی از آنها خیلی بی صدا هستند طوری که شما مجبور خواهید شد گوشتان را نزدیک به آچار قرار دهید تا صدای کلیک (تقه) را بشنوید.

گاهی اوقات پیچ وقتی می چرخد صدایی ایجاد می کند که ممکن است شما فکر کنید این صدای کلیک آچار گشتاور است. این مهم است که شما این تفاوت ها را بشناسید.

 

نتیجه گیری

مطمئناً اعمال گشتاور دقت بیشتری می برد اما آنقدر با ارزش است که این زمان اضافی را برای انجام یک بازرسی کامل صرف کنید. اگر ما اتصالات گشتاور مناسب را شناسایی نکنیم آیا می توانیم یک نصب ایمن را انجام دهیم؟

مطابق استاندارد NEC90.1  "هدف از این شماره استاندارد ایمن نگه داشتن عملی اشخاص و اموال از خطرات ناشی از استفاده از برق می باشد "

اتصالات گشتاور مناسب ایمنی و قابلیت اطمینان تاسیسات الکتریکی را افزایش می دهد.

 

برای آشنایی با آچار ترک رنچ یا ترکمتر و طرز کار آن از ویدئوی آموزشی آن دیدن نمایید.

 

 و برای آشنایی بیشتر با مهر و موم گشتاور کلیک کنید. 

 

 

 منبع

http://iaeimagazine.org/magazine/2015/01/15/inspecting-electrical-connections-for-proper-torque/

http://www.electriciansblog.co.uk/2012/07/torque-screwdriver-settings-and-specs-for-electricians/

 

  • ۱۳۹۵/۰۲/۰۹
  • 0
این مطلب را به اشتراک بگذارید
avatars
نویسنده : الهه مالدار

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مطالب مرتبط