فروشگاه اینترنتی برق
فروشگاه اینترنتی برق
چگونه می توانیم راحت و سریع یک مدار فرمان طراحی کنیم؟

چگونه می توانیم راحت و سریع یک مدار فرمان طراحی کنیم؟

چکیده :

(شبیه ساز تکنیک های کنترل برق) برای طراحی و تجزیه وتحلیل سیستم های کنترل الکتریکی استفاده می شود. این نرم افزار در دانشگاه ها و مدارس فنی مرتبط با سیستم های کنترل الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با نرم افزار

EKTS (شبیه‌ساز تکنیک‌های کنترل برق) برای طراحی و تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های کنترل الکتریکی استفاده می‌شود. این نرم افزار در دانشگاه‌ها و مدارس فنی مرتبط با سیستم‌های کنترل الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد.

شبیه‌ساز برنامه‌ای است که رفتار واقعی یک سیستم را نمایش میدهد. این شبیه‌ساز برای طراحی دستگاه‌های کنترل الکتریکی، آزمایش و نظارت بر رفتار آن‌ها توسعه‌ یافته است.

استفاده از شبیه‌ساز EKTS :

  • نصب

برای نصب EKTS فایل SETUP.EXE را اجرا کنید. پنجره نشان داده‌شده در شکل 1 ظاهر خواهد شد. نصب و راه‌اندازی توسط دستورالعمل‌های زیر مشخص است.

شکل 1 پنجره نصب

  • اجرای برنامه

برای اجرای برنامه بر روی فایل EKTS.exe کلیک کنید و برنامه به این شکل اجرا خواهد شد.

شکل 2 EKTS باز کردن مشخصات

  • رابط کاربری

EKTS شامل دو پنجره می باشد. پنجره اصلی، برای رسم مدارهای الکتریکی و پنجره کتابخانه، شامل عناصر مدار است.

شکل 3 رابط کاربری

نوارابزار در بالای پنجره اصلی وجود دارد. در نوارابزار دکمه برای باز کردن و ذخیره کردن فایل‌ها، پیش‌نمایش چاپ، حالت اجرا، حذف عناصر، باز و بسته شدن پنجره کتابخانه وجود دارد. یک پنل زیر نوارابزار برای طراحی مدارات فرمان الکتریکی وجود دارد.

در پنجره کتابخانه عناصر مدار و یک پنل برای مشاهده عنصر انتخاب‌شده وجود دارد و از طریق آن می توانید آنها را گروه‌بندی کنید. برای اضافه کردن عنصر به پنجره اصلی دو بار روی نام عنصر کلیک کنید.

کار کردن با فایل‌ها

به منظور ایجاد یک فایل جدید، باز کردن فایل‌های موجود وذخیره سازی میانبرهایی در نوار ابزار وجود دارند.

برای باز کردن یک فایل جدید به‌سادگی بر روی دکمه New واقع در نوارابزار ایجاد می شود.

دکمه Open برای  باز کردن فایل و انتخاب میباشد.

برای ذخیره فایل با کلیک بر روی دکمه  Save ذخیره صورت می گیرد .

برای ذخیره کردن تصویر از مدار طراحی‌شده دکمه Save  را انتخاب کنید. فرمت ذخیره دلخواه را ازکادر Save as type انتخاب کنید.

 ذخیره فایل

 

1-کار با عناصر در نرم افزار EKTS

 

1-1 اضافه کردن عنصر به نقشه‌کشی پنل

1-2 حرکت عنصر

1-3 نام عنصر

1-4 حرکت برچسب‌های عنصر

1-5 چرخش عنصر

1-6 تعیین رنگ لامپ

1-7 حذف عنصر

1-8 اضافه کردن عنصر به نقشه‌کشی پنل

1-1 برای اضافه کردن عنصر به پانل طراحی:

عنصر از پنجره کتابخانه را انتخاب کنید.

با دو بار کلیک عنصر انتخاب‌ می شود.

بلافاصله بعد از انتخاب عنصر در قسمت بالا سمت چپ پنل قرار می گیرد.

1-2 حرکت عنصر

عنصر مورد نظر را انتخاب کنید و به محل مورد نظر انتقال دهید.

1-3 نام عنصر

بر روی برچسب واقع در بالای عنصر کلیک کنید.

نام عنصر را در جعبه متن، با توجه به شکل 4، درج کنید.

پس از اتمام کار در خارج از جعبه متن کلیک کنید.

رله و نام رله زمان باید منحصربه‌فرد باشد. اطلاعات تماس با توجه به نام رله و رله زمان در مدار مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مشخص کردن مقادیر برای رله زمان از شماره استفاده ‌شود.

 شکل 4 نام به یک رله

1-4 حرکت برچسب‌های عنصر

عنصر را انتخاب کنیدو برچسب مورد نظر را حرکت دهید.

هنگامی‌که عنصر جا بجا شد، نام عنصر و برچسب باهم حرکت می کند. برچسب شمارنده رله زمان به همان شیوه نقل مکان میکند.

1-5 چرخش عنصر

روی عنصر راست کلیک کنید.

انتخاب زاویه چرخش همان‌طور که در شکل 5 نشان داده‌شده است صورت می گیرد.

شکل 5 منوی زمینه برای چرخاندن عناصر

1-6 تعیین رنگ لامپ

روی لامپ راست کلیک کنید و رنگ مورد نظر را انتخاب کنید.

 شکل 6 تعیین رنگ لامپ

1-7 حذف عنصر

عنصر را انتخاب کنید و با کلیک بر روی دکمه  حذف واقع در نوارابزار و یا دکمه  Delete در صفحه‌کلید عنصر حذف می شود. خطوط رتبط با عنصر نیز حذف می شود.

2- اتصالات مدار

2-1 برقراری اتصال

2-2 حرکت خط اتصال

2-3 حذف خط اتصال

2-1 برقراری اتصال

با اشاره به قسمت اتصال دایره قرمز بوجود می آید، روی دایره قرمز کلیک کنید همانطور که کلیک سمت چپ موس را نگه میدارید با نزدیک شدن به نقطه اتصال دیگر، نقطه آبی ظاهر می‌شود حال موس را رها کنید اتصال برقرار می شود. (شکل 7)

خطوط ارتباط بین دونقطه  ترسیم‌شده که در شکل 8 نشان داده‌شده است.

شکل 7 قرمز و آبی نقطه برای ایجاد ارتباطات ظاهر شد

شکل 7 قرمز و آبی نقطه برای ایجاد ارتباطات ظاهر شد

شکل 8 اتصال ساخته‌شده بین نقاط اتصال از دو عنصر

شکل 8 اتصال ساخته‌شده بین نقاط اتصال از دو عنصر

2-2 حرکت خط اتصال

برای حرکت خط اتصال، خط را انتخاب کنید با استفاده از دکمه سمت چپ ماوس و کشیدن خط به محل موردنظر خطوط اتصال را می‌توان به‌صورت افقی یا عمودی جا بجا کرد.

2-3 حذف خط اتصال

خط را انتخاب کنید، خط انتخاب‌شده به رنگ قرمز تبدیل می شود.

در نوارابزار روی دکمه حذف  کلیک کنید یا دکمه  Delete را در صفحه‌کلید انتخاب کنید.

3- گره

3-1 ایجاد یک گره

3-2 حذف گره

3-1 ایجاد یک گره

گره‌ها به‌طور خودکار زمانی که اتصال بین عنصر و خط اتصال ساخته‌شده ایجاد می شود.

3-2 حذف گره

گره را انتخاب کنید، گره انتخاب‌شده به رنگ قرمز تبدیل خواهد شد و در نوارابزار روی دکمه حذف   کلیک کنید یا دکمه  Delete را در صفحه‌کلید انتخاب کنید. هنگام حذف گره، خطوط متصل به گره نیز حذف خواهد شد.

4- شرح متن

4-1 ایجاد توضیحات متن

4-2 ویرایش توضیحات متن

4-3 حذف توضیحات متن

4-1 ایجاد یک متن توضیحات

بر روی Edit کلیک کنید بعدگزینه Add Description Text را انتخاب کنید، برچسب متن در سمت چپ پنل اصلی ظاهر خواهد شد.

متن را انتخاب کنید به محل دلخواه ببرید.

4-2 ویرایش توضیحات متن

بر روی متن راست کلیک کنید. گزینه Edit text را انتخاب کنید و ویرایش را انجام دهید. (شکل 9)

برای اعمال تغییرات در خارج از متن کلیک کنید.

از گوشه سمت راست متن برای تغییر اندازه استفاده کنید.

EKTS-ekahroba-9-300x146.jpg

 

4-3 حذف متن توضیحات

بر روی متن راست کلیک کنید و گزینه Remove description text را انتخاب کنید. (شکل 10)

شکل 10 گزینه حذف متن توضیحات

 

5- فهرست عناصر استفاده شده

برای مشاهده  عناصر استفاده شده در مدار، همانطور که مشاهده می کنید روی  کلیک کنید یا از طریق نوار ابزار Window>List used Elements  این پنجره قابل رویت است. برای بستن پنجره این روند را تکرار کنید.

EKTS-ekahroba-11-300x300.jpg

 

6- طراحی موتور 3 فاز  شروع و توقف مدار

قرار دادن عناصری که در مدار استفاده می‌شود

نام عناصر

ایجاد ارتباط مدار

اضافه کردن متن توضیحات در صورت نیاز

7- اجرای مدار طراحی‌شده

برای اجرای مدار طراحی‌شده با دکمه Run واقع در نوارابزار صورت می گیرد، اگر مدار با هرگونه مشکل مواجه شود، پیغام خطا ظاهر خواهد شد. برای اجرای مدار مشکلات را رفع کنید.

توقف مدار  با کلیک بر روی Stop انجام می گیرد.

EKTS-ekahroba-12-300x240.jpg

8- چاپ مدار

با کلیک بر روی دکمه  چاپ یا از طریق File>Print preview دستور چاپ صادر می گردد.

EKTS-ekahroba-13-300x241.jpg

برای مشخص کردن چاپگر و گزینه‌های کاغذ:

در نوار ابزار File بعد گزینه Print settings را انتخاب کنید با توجه به شکل 14 بر روی دکمه  Properties کلیک کنید.

EKTS-ekahroba-14-300x251.jpg

حال به دو مثال زیر برای آشنایی بیشتر توجه کنید:

مثال 1:

دستور طراحی موتورهای القایی 3 فاز به شرح زیر مشخص‌شده:

با فشار دادن دکمه استارت موتور اول شروع به چرخش کند.

بعد از 5 ثانیه موتور دوم شروع به چرخش کند.

بعد از 5 ثانیه موتور دوم اجرا می‌شود موتور سوم شروع خواهد شد و موتور اول متوقف شود.

موتور دوم و سوم بعد از 5 ثانیه با هم متوقف شوند.

موتور اول  با فشار دادن دکمه توقف در هر زمان متوقف خواهد شد.

این مدار طراحی‌شده است در شکل زیر نمایش داده شده است.

EKTS-ekahroba-15-292x300.jpg

مثال 2:

طراحی مدار فرمان و موتور برای اجرای دو موتور 3 فاز و یک موتور واحد 1 فاز به شرح زیر:

موتور 1 فاز با فشردن دکمه شروع پس از 3 ثانیه شروع به کار کند.

بعد از 5 ثانیه هر دو موتور 3 فاز شروع به کار کند.

کار موتور 3 فاز پس از 10 ثانیه متوقف می‌شود.

این مدار طراحی‌شده است همان‌طور که در شکل زیر نشان داده شده است.

EKTS-ekahroba-16-300x222.jpg

ترجمه و بومی‌سازی EKTS

EKTS برای استفاده بین‌المللی توسعه داده شده است. فایل زبان به صورت جداگانه‌ وجود دارد که می توان اصلاح کرد.

برای اضافه کردن هر زبان مراحل زیر را دنبال کنید:

فایل ulng.xls واقع در پوشه نصب و  با استفاده از مایکروسافت اکسل راه اندازی کنید.

هر ستون نشان‌دهنده یک‌زبان است. ستون اول شامل ارزش‌های کلیدی استفاده‌شده توسط نرم‌افزار است. ستون اول را تغییر ندهید.

اضافه کردن یک‌زبان جدید در ستون خالی بعدی مشابه شیوه قبلی انجام شود.

پس از اتمام ترجمه فایل با فرمت XLS ذخیره شود.

برای ایجاد زبان جدیدوارد منوی Window شده و زبان جدید را انتخاب کنید.

 

 

  • ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
  • 4
این مطلب را به اشتراک بگذارید
avatars
نویسنده : تیم تولید محتوای ایکهربا

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

مجتبی
۱۳۹۴/۰۵/۰۹
|

خیلی خوب بود . مرسی

pourya
۱۳۹۴/۰۵/۰۹
|

سلام
لينك دريافت نرم افزار ٢٢كيلوبايته و فايل نصبي داخلش نيست
لطف كنيد ليتك كمكي هم بزاريد
باسپاس

مدیر سایت پاسخ داده :
۱۳۹۴/۰۵/۱۰
|

باسلام سپاس فراوان که اطلاع دادین، لینک اصلاح شد

امیر حسین پرتوی
۱۳۹۵/۰۳/۰۸
|

با سلام و ادب و احترام خدمت تک تک دوستان بزرگوار ایا ممکنه در رابطه با ترانس کاهنده از ابتدا تا تست از نرم افزاری کمک بگیرم؟

مطالب مرتبط