انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه هدف و اقتصاد
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و دوم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده YES
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۵ - سيزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۵ - دوازدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی و يکم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۲ / ۷ / ۱۳۹۵ - دوازدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - اردبيل -
موضوع خريد کنتور آب برای امورات استان
دستگاه مناقصه گزار آب و فاضلاب کشور/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد نسبت به دريافت اسناد از www.abfa-ardabil.co.ir اقدام نمايند.
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات بسمه تعالي آگهی فراخوان مناقصه شماره (۴۴/۹۴) ( يک مرحله ای) (نوبت پنجم و ششم) خريد کنتور آب برای امورات استان شرکت آب وفاضلاب استان اردبيل در نظر دارد به استناد آئين نامه معاملات داخلی شرکت ، خريد کنت

خبرنامه تخصصی