انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه راه مردم
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و پنجم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۷ / ۷ / ۱۳۹۵ - هفدهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۵ - شانزدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - نهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - هفدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خوزستان - اهواز
موضوع تامين ۲۵ قلم قطعات يدکی ALLEN WEST
دستگاه مناقصه گزار شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
محل دریافت اسناد اهواز شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب نيوسايد سابق ساختمان ۱۰۲ اتاق ۳۹ تلفن ۰۶۱۳۴۱۲۳۹۱۱
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات تاريخ ها تقريبی است.

خبرنامه تخصصی