انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : سازمان آموزش و پرورش آذربايجان غربي/ وزارت آموزش و

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه کار و کارگر
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۵ - چهاردهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۳ / ۴ / ۱۳۹۵ - سيزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی و يکم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۴ / ۵ / ۱۳۹۵ - چهاردهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - آذربايجان غربی - اروميه
موضوع خريد ۶۰ دستگاه لپ تاپ و ۱۷۰ دستگاه ديتا پروژکتور
دستگاه مناقصه گزار سازمان آموزش و پرورش آذربايجان غربي/ وزارت آموزش و
محل دریافت اسناد : اداره پشتيبانی و خدمات اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربی و يا پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی www.iets.mporg.ir و سايت اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربی به نشانی www.wa.m
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات اداره کل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربی درنظردارد نسبت به خريد تعدادی لپ تاپ و ديتا پروژکتور از طريق مناقصه اقدام نمايد.

خبرنامه تخصصی