انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : اداره کل راه و شهرسازی استان فارس/ وزارت راه وشهرس

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی ام خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 1
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه ابتکار
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و دوم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد YES
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۵ - دوازدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - نهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی ام خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۹ / ۷ / ۱۳۹۵ - نهم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - فارس - شيراز
موضوع خريد ۶۶ دستگاه برج ۱۶ متری به همراه پرژکتور و فونداسيون
دستگاه مناقصه گزار اداره کل راه و شهرسازی استان فارس/ وزارت راه وشهرس
محل دریافت اسناد شيراز - بلوار مدرس اداره کل راه و شهرسازی استان فارس
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات مناقصه گران می بايست دارای استاندارد يا گواهی صلاحيت معتبر در زمينه محصولات فوق بوده و در صورت حضور شرکت اصلی حضور نمايندگی آن قابل قبول نمی باشيد.

خبرنامه تخصصی