انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شركت انتقال گاز/ وزارت نفت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی ام خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه دنيای اقتصاد
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و دوم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده YES
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - دهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - سی ام تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - دهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۳۰ / ۷ / ۱۳۹۵ - سی ام مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - همدان - همدان
موضوع تجديد مناقصه کابل کشی شبکه ٬ تلفن و UPS تأسيسات تقويت فشار گاز فامنين و بيجار
دستگاه مناقصه گزار شركت انتقال گاز/ وزارت نفت
محل دریافت اسناد همدان - بلوار سی متری سعيديه - منطقه ۷ عمليات انتقال گاز
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی