انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۷ / ۳ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری   امور خدماتی   ا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه همشهری
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی ام خرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيستم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۹ / ۴ / ۱۳۹۵ - نوزدهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - هشتم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و هفتم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - کردستان - سنندج
موضوع تهيه و نصب دوربين مداربسته در محوطه انبار مركزی شركت توزيع برق استان كردستان
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق استان کردستان / وزارت نيرو
محل دریافت اسناد شرايط مناقصه عمومی و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.com از تاريخ ۳۱/۳/۹۵ لغايت ۸/۴/۹۵قابل دانلود می باشد
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات شرايط مناقصه عمومی و مدارك مرتبط در آدرس www.kurdelectric.com از تاريخ ۳۱/۳/۹۵ لغايت ۸/۴/۹۵قابل دانلود می باشد

خبرنامه تخصصی