انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۳ / ۴ / ۱۳۹۵ - سوم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور مشاوره
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 4000000000
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۳ / ۴ / ۱۳۹۵ - سوم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيستم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيستم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۷ / ۴ / ۱۳۹۵ - هفتم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۰ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيستم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خراسان جنوبی - بيرجند
موضوع واگذاری خدمات مهندسی و نظارت جهت احداث شبکه ها و تاسيسات در محدوده شرکت توزيع برق خراسان جنوبی
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق خراسان جنوبي/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد سايتهای اعلام شده
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات -

خبرنامه تخصصی