انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۵ / ۴ / ۱۳۹۵ - پنجم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری يک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه رسالت
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۵ / ۴ / ۱۳۹۵ - پنجم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و دوم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۱۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - دهم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۳ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - سيستان و بلوچستان - زاهدان
موضوع خريد انواع سيم الومينيوم
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد •    طريقه دريافت اسناد مناقصه: ۱-مراجعه به آدرس زاهدان خيابان دانشگاه -نبش دانشگاه ۳۷- شركت توزيع نيروی برق سيستان و بلوچستان–امورتدارکات و قراردادها ۲_ارسال اسناد از طريق پست الکتروني
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی