انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت

تاریخ آخرین به روز رسانی ۶ / ۴ / ۱۳۹۵ - ششم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه عصر رسانه
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۵ / ۴ / ۱۳۹۵ - پنجم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۲۴ / ۷ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم مهر ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۲۳ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و سوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيستم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۲۴ / ۵ / ۱۳۹۵ - بيست و چهارم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - خوزستان - اهواز
موضوع تامين ۱۸ قلم قطعات باطری تغذيه سري/کارت حافظه/کارت شبکه و متعلقات
دستگاه مناقصه گزار شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/ وزارت نفت
محل دریافت اسناد اهواز شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب نيوسايد سابق ساختمان ۱۰۲ اتاق ۳۹ تلفن ۰۶۱۳۴۱۲۳۹۱۱
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات تمام تاريخ ها تقريبی است.

خبرنامه تخصصی