انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور پيمانکاری
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه مناقصه مزايده
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و ششم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - هفدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۷ / ۵ / ۱۳۹۵ - هفدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۳ / ۵ / ۱۳۹۵ - سوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۵ - هفدهم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - چهارمحال و بختياری -
موضوع ۱. احداث خط دو مداره کابل خود نگهدار فشار متوسط از ميدان قمر بنی هاشم تا ميدان معلم شهرکرد ( فاز۳) –
دستگاه مناقصه گزار شرکت توزيع نيروی برق چهارمحال و بختياري/ وزارت نير
محل دریافت اسناد شهركرد – بلوار آيت اله كاشانی – ميدان آيت اله دهكردی – امور بازرگاني- اداره تدارکات
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات آگهی مناقصه عمومی شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال و بختياری در نظردارد مناقصات عمومی ذيل را انجام دهد. ازكليه شركت ها،فروشندگان وپيمانكاران واجد شرايط كه مايلند در مناقصات شركت فرمايند دعوت می شود

خبرنامه تخصصی