انجمن برق ایران

نام شخص حقوقی : شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو

تاریخ آخرین به روز رسانی ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
نوع انتشار فراخوان
نوع فراخوان آگهی مناقصه
حوزه فعالیت فراخوان   امور خريد يا تامين کالا
نوع برگزاری دو مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی ريال
برآورد مالی 0
نام روزنامه منتشر کننده آگهی روزنامه جهان اقتصاد
تاریخ درج آگهی در روزنامه ۲۸ / ۴ / ۱۳۹۵ - بيست و هشتم تير ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
بين المللی است NO
احتمال تمديد مهلت دارد NO
لغو شده NO
تجدید شده NO
تاريخ بازگشايی پاکات ۱۲ / ۵ / ۱۳۹۵ - دوازدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت ارسال پيشنهاد ۱۲ / ۵ / ۱۳۹۵ - دوازدهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
مهلت دریافت اسناد ۲ / ۵ / ۱۳۹۵ - دوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
تاريخ اعتبار پيشنهاد ۱۲ / ۸ / ۱۳۹۵ - دوازدهم آبان ماه يک هزار و سيصد و نود و پنج
کشور | استان | شهر جمهوری اسلامی ايران - اصفهان - اصفهان
موضوع مناقصه خريد انواع تابلو توزيع ، تابلو اندازه گيری ، جعبه انشعاب و تابلو روشنائی ۹۵/۱۴۹۰
دستگاه مناقصه گزار شركت توزيع برق استان اصفهان/ وزارت نيرو
محل دریافت اسناد شركت توزيع برق استان اصفهان
طبقه بندی موضوعی تجهيزات برق-الکترونيک-مخابرات
توضيحات  

خبرنامه تخصصی